Magnus Hertzberg

"Nya kvastar sopar bäst också i Bryssel"

Efter närmare fyrtio år som journalist har jag bred erfarenhet av att bevaka frågor som berör Finlands relation till EU. Jag anser att Finland bör vara kritiskt men konstruktivt i sin EU-politik. EU bör vara stort i de stora frågorna men litet i de små. EU bör vara stort när det gäller fred och klimat men litet när det gäller detaljstyrningen av medborgarnas vardag.

Jag vill jobba för fortsatt och ökat militärt stöd till Ukraina så att EU:s målsättning om att Ukraina skall vinna kriget FAKTISKT blir verklighet. Ryssland bör ställas till svars och de frysta ryska tillgångarna bör användas till att STÖDJA Ukraina.

Det är viktigt att ställa upp för DEMOKRATI och mänskliga rättigheter. Här bör också Finland och Finlands regering föregå med gott exempel. I annat fall är vi inte riktigt trovärdiga då vi kritiserar hur rättstatspricipen följts i EU:s ANDRA medlemsländer.

EU bör leva upp till principen om att skogspolitiken är en nationell angelägenhet. I det här sammanhanget är det viktigt att agera vakthund då kommissionen lägger fram förslag som INNEBÄR ett hot mot vår självbestämmanderätt.

Namn: Magnus Hertzberg
Födelseår: 1957
Hemort: Helsingfors
Titel: reporter
E-post: magnus.r.hertzberg@gmail.com
Tel: 0400514482

Stöd kampanjen

Även en liten summa har en stor inverkan i kampanjen.

Viktiga politiska frågor

SÄKERHET

Rysslands bestialiska angrepp på Ukraina är ett hot mot hela den västerländska demokratin. EU bör göra sitt yttersta för att Ukraina ska kunna vinna kriget. Det här lyckas bäst bara med ett starkt och enat EU.

EU:s handlingskraft måste stärkas och majoritetsbeslut måste i högre grad tas i användning i säkerhets- och utrikespolitiken.

DEMOKRATI

EU bör vara stort i de stora frågorna och litet i de små. Stort när det gäller frågor som fred och klimat. Litet när det gäller detaljreglering av medborgarnas vardag. Det måste bli ett stopp på EU:s tsunami av förordningar som reglerar vår skogsvård. I Finland är vi bättre på skog än EU-kommissionen. Skogspolitiken bör förbli en nationell angelägenhet också i framtiden och försöken att utvidga EU:s kompetens i skogsfrågor bör stoppas.. Det är framför allt viktigt att agera vakthund då kommissionen lägger fram förslag som innebär ett hot mot vår självbestämmanderätt.
För att inte tala om EU:s dricksvattendirektiv som kan medföra utgifter på flera miljarder för Finland, årligen