91

Magnus Hertzberg

"" ÄÄNESTÄ KOKEMUSTA BRYSSELIIN ""

Olen 66-vuotias, kahden aikuisen pojan isä. Asun Helsingissä. Minulla on 40-vuoden kokemus kotimaisen politiikan ja talouden toimittajan työstä ja tässä EU ja erityisesti Suomen kannat EU-politiikkaan on ollut keskeinen teema. Minun linjani on että Suomen on oltava kriittinen mutta rakentava tekijä EU:ssa. Ei tarvitse aina olla luokan paras oppilas!

Entisen komissiopuheenjohtajan Jean-Claude Junckerin sanoin, EU:n on oltava suuri suurissa kysymyksissä mutta pieni pienissä. Tämä tarkoittaa että EU:n on oltava vahva tärkeissä kysymyksissä liittyen rauhaan ja ilmastoon. Tämä tarkoittaa myös että EU:n ei pidä päsmäröidä pienissä kysymyksissä kansalaisten harmiksi.Ukrainan sotilaallinen tukeminen on lisättävä ja jatkettava niin että Ukraina TODELLA voittaa sodan. Oligarkeilta takavarikoitu omaisuus on käytettävä Ukrainan tukemiseksi.
Ihmisoikeuksia ja demokratiaa on aina puolustettava. Tässä Suomen on toimittava esimerkkinä. Muuten emme voi kritisoida muita jäsenmaita oikeusvaltioperiaatteiden rikkomisista.

EU:n on noudattettava periaatettaan että metsäpolitiikka todella kuuluu kansalliseen päätäntävaltaan.
Lukuisat EU-asetukset uhkaavat nakertaa 600-tuhannen suomalaisen metsäomistajan elinkeinoa . Tähän on saatava stoppi. EU:n metsäpolitiikkaan on saatava jonkinlainen tolkku.

Nimi: Magnus Hertzberg
Syntymävuosi: 1957
Kotipaikka: Helsinki
Titteli: toimittaja
Sähköposti: magnus.r.hertzberg@gmail.com
Puhelinnumero: 0400514482

Tue kampanjaa

Lahjoita omalle ehdokkaallesi. Voit tehdä sen verkkomaksuna tai Mobilepayn kautta.

Vaaliteemat

Ehdokkaan vastaukset vaalikoneessa

1 / 13

Ympäristö ja ilmastonmuutokset: "EU:n tulisi lisätä ponnistelujaan ilmastonmuutosten torjumiseksi, vaikka se tarkoittaisikin korkeampia kustannuksia jäsenmaille."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

Vihreä siirtymästä tulee joka tapauksessa lisäkustannuksia jäsenmaille

2 / 13

Talous ja kauppa: "EU:n tulisi pyrkiä luomaan vapaakauppasopimuksia useampien maiden kanssa, vaikka se merkitsisikin kilpailua joillekin kotimaisille teollisuuksille."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

EU:lla on kauppasopimus yli 70 unionin ulkopuolisen maan kanssa. Sopimukset mahdollistavat suomalaisten yritysten tuotteiden ja palveluiden helpomman pääsyn sopimusosapuolen markkinoille.

Sopimukset hyödyttävät myös kuluttajia esimerkiksi siten, että tuote- ja palveluvalikoima laajenee ja hinnat saattavat laskea

3 / 13

Maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikka: "Kannatan yhteistä EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa, joka tarkoittaa suurempaa jaetun vastuun määrää jäsenmaiden kesken."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

Olisi tärkeää että EU-maat voisivat sopia keskinäisestä taakanjaosta jos turvapaikkahakijoiden määrä nousee. Ne jäsenmaat jotka jostain syystä eivät ole halukkaita vastaanottamaan turvapaikkahakijoita pitäisi velvoittaa rahoittamaan turvapaikan vastaanottamisesta syntyviä kustannuksia.

4 / 13

Koulutus ja tutkimus: "EU:n tulisi lisätä budjettiaan tutkimukseen ja kehitykseen sekä edistää opiskelija- ja tutkijavaihto-ohjelmia unionin sisällä."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

5 / 13

Sosiaalipolitiikka ja tasa-arvo: "Vahvempi EU:n suuntautuminen sosiaalisiin kysymyksiin, kuten työoikeuksiin ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon, on tarpeellista."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

Mielestäni sosiaalipolitiikka, tasarvokysymykset ja kysymykset jotka liittyvät työmarkkinoihin pitää kuulua kansalliseen kompetenssiin. Toisaalta on tietysti paikallaan että EU kannustaa jäsenmaita olemaan aktiivisia tasaarvokysymyksissä.

6 / 13

Pohjoismainen ja Baltian yhteistyö: "Pohjoismaisen ja Baltian yhteistyön syventäminen EU:ssa on suuren merkityksen omaavaa."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

Pohjoismailla ja Baltian mailla on yhteisiä intressejä liittyen itärajaan ja Itämereen. Näissä kysymyksissä kannattaa varmasti pyrkiä yhteistyöhön. En kuitenkaan katso että Pohjoismaat ja Baltian maat muodostaisivat jonkinlaisen allianssin EU:n sisällä.

7 / 13

Puolustus- ja turvallisuuspolitiikka: "EU:n tulisi ottaa suurempi vastuu puolustus- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä, mukaan lukien yhteisen puolustuspolitiikan kehittäminen."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

Tällä hetkellä USA:n sitoutumisen taso Natossa on hieman epävarma erityisesti jos Donald Trump valitaan USA:n presidentiksi. EU:n osittainen epäonnistuminen Ukrainan sotilaallisessa avussa on hyvä muistutus siitä että EU:n yhteisessä puolustusvalmiudessa on parantamisen varaa.

8 / 13

Energia ja kestävyys: "EU:n tulisi asettaa etusijalle siirtyminen uusiutuviin energialähteisiin, vaikka se saattaisikin tarkoittaa korkeampia energian hintoja lyhyellä aikavälillä."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

9 / 13

Demokratia ja oikeusvaltion periaatteet: "EU:n tulisi toteuttaa voimakkaampia toimenpiteitä jäsenmaita vastaan, jotka rikkovat oikeusvaltion periaatteita ja demokraattisia arvoja."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

10 / 13

Vähemmistöjen oikeudet EU:ssa. "EU:n tulisi aktiivisesti työskennellä vahvistaakseen ja suojellakseen etnisten, kielellisten ja kulttuuristen vähemmistöjen oikeuksia unionin sisällä."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

11 / 13

Maatalouspolitiikka: "EU:n tulisi vahvistaa tukensa kestävälle maataloudelle ja pienimuotoisille viljelijöille, edistääkseen paikallista ruoantuotantoa ja ympäristöystävällisiä menetelmiä."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

12 / 13

Maaseudun kehittäminen: "EU:n tulisi tehostaa toimiaan maaseutualueiden tukemiseksi ja kehittämiseksi investoimalla infrastruktuuriin, parantamalla palvelujen saatavuutta ja vahvistamalla paikallista taloutta."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

13 / 13

Jos voisit antaa tulevalle poliittiselle johtajallesi supervoiman, mikä se olisi?

Kyky puhdistaa ympäristö välittömästi ja pysäyttää ilmastonmuutos.
Näkymättömyys paljastamaan ja torjumaan korruptiota kaikilla tasoilla.
Aikamatkustus korjaamaan historiallisia virheitä ja parantamaan tulevaisuutta.
Ääretön viisaus tehdä täydellisiä päätöksiä kaikissa poliittisissa kysymyksissä.
+ Näytä kaikki