Information om Europaparlamentsvalet 2024

Valdagen 9.6.2024
Förhandsröstning i Finland: 29.5 – 4.6.2024
Förhandsröstning för finländska medborgare utomlands: 29.5 – 1.6.2024

Europaparlamentsvalet ordnas vart femte år. Genom att rösta påverkar du vem som representerar Finland i Europaparlamentet under de följande fem åren.

Till Europaparlamentet väljs 720 ledamöter, som företräder EU-medborgarna på unionsnivå. Från Finland väljs 15 ledamöter in i parlamentet.
Europaparlamentet representerar oss EU-medborgare i unionen, stiftar lagar och godkänner EU:s budget tillsammans med Europeiska unionens råd, även känt som ministerrådet. Dessutom ser Europaparlamentet till att kommissionen och EU:s byråer sköter sig genom att övervaka deras arbete.

I EU-valet får du rösta på vem som helst av kandidaterna, eftersom kandidaterna i Finland är kandidater i hela landet.

Mera information om valet:
https://elections.europa.eu/sv/
https://vaalit.fi/sv/val-till-europaparlamentet

SFP:s resultat i Europaparlamentet 2012-2024


Ett dussin år i Europaparlamentet SFP:s påverkan på Europapolitiken under Nils Torvalds tid som parlamentariker 2012-2024 Listan på resultat som gjorts i Europaparlamentet under Nils Torvalds över 12 åriga mandat...

Läs mer