85

Samuel Broman

"Med aktivitet, kunskap och positivitet bygger vi broar till framtiden. Broman till Bryssel "

Företagare med flera järn i elden såväl inom det privata, det offentliga och tredje sektorn.

Jag brinner för att skapa tillväxt genom innovationer speciellt i start-up bolag. Aktiv i flera företag och i intressanta styrelser. Gedigen bank och finansbakgrund.

I Bryssel tänker jag vara en kunnig, flitig och ihärdig men samarbetsvillig resultatpolitiker med erfarenhet från företagande, näringsliv, tredje sektorn och det kommunala.

Kretsordförande för SFP i Österbotten.

Namn: Samuel Broman
Födelseår: 1971
Hemort: Korsholm
Titel: Företagare, Jurist
E-post: samuel.broman@sfp.fi
Tel: 050-4107653

Stöd kampanjen

Även en liten summa har en stor inverkan i kampanjen.

Viktiga politiska frågor

Framtid och Utveckling

Vi behöver ett EU som stöder innovation, företagande och skapar tillväxt. Genom smarta, moderna regelverk kan vi skapa en framtid där vi alla känner att vi har kontroll över våra öden.

Företagande och Näringsliv

I Bryssel vill jag jobba för samma frågor som här hemma: en sund offentlig ekonomi, investeringar och innovationer. EU:s inre marknad är helt avgörande för välfärden och jobben i Finland, och därför måste EU:s konkurrenskraft stärkas.

Besluten närmare medborgarna

Besluten ska föras närmare medborgarna – stärk närhetsprincipen
•⁠ ⁠Närhetsprincipen är alltid lika aktuell – detaljstyrningen skadar EU:s trovärdighet
•⁠ ⁠Närhetsprincipen är i praktiken minskad byråkrati och mer egna val.

Kandidatens svar i valmaskinen

1 / 13

Miljö och Klimatförändringar: "EU bör öka sina ansträngningar för att bekämpa klimatförändringar, även om det innebär högre kostnader för medlemsländerna."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

2 / 13

Ekonomi och Handel: "EU bör sträva efter att skapa frihandelsavtal med fler länder, även om det innebär konkurrens för vissa inhemska industrier."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

Konkurrens skapar nytt.

3 / 13

Migration och Asylpolitik: "Jag stödjer en gemensam EU-politik för migration och asyl som innebär mer delat ansvar mellan medlemsländerna."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

4 / 13

Utbildning och Forskning: "EU bör öka sin budget för forskning och utveckling, samt främja utbytesprogram för studenter och forskare inom unionen."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

Innovationer och Utveckling hjälper oss att bygga en bättre framtid.

5 / 13

Socialpolitik och Jämlikhet: "En starkare EU-inriktning på sociala frågor, som arbetsrättigheter och jämställdhet mellan könen, är nödvändig."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

6 / 13

Nordiskt och Baltiskt samarbete: "Fördjupningen av det nordiska och baltiska samarbetet inom EU är av stor vikt."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

7 / 13

Försvar och Säkerhetspolitik: "EU ska ta ett större ansvar i försvars- och säkerhetspolitiska frågor, inklusive utvecklingen av en gemensam försvarspolitik."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

8 / 13

Energi och Hållbarhet: "EU bör prioritera övergången till förnybara energikällor, även om det kan innebära högre energipriser på kort sikt."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

Javisst men prioriteringen ska behandla alla tekniska lösningar likvärdigt och inte välja objekt. Det brukar sällan bli bra om politiker gör det.

9 / 13

Demokrati och Rättsstatens Principer: "EU bör vidta starkare åtgärder mot medlemsländer som bryter mot rättsstatens principer och demokratiska värderingar."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

10 / 13

Minoriteters rättigheter i EU. “EU bör aktivt arbeta för att stärka och skydda rättigheterna för etniska, språkliga och kulturella minoriteter inom unionen.”

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

11 / 13

Jordbrukspolitik: “EU bör stärka sitt stöd till hållbart jordbruk och småskaliga lantbrukare, för att främja lokal matproduktion och miljövänliga metoder."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

12 / 13

Landsbygdsutveckling. "EU bör intensifiera sina insatser för att stödja och utveckla landsbygdsområden, genom investeringar i infrastruktur, tillgång till tjänster och stärkande av den lokala ekonomin."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

13 / 13

Om du kunde ge en superkraft till din framtida politiska ledare, vilken skulle det vara?

Förmågan att omedelbart rena miljön och stoppa klimatförändringen
Osynlighet för att avslöja och bekämpa korruption på alla nivåer
Tidsresande för att korrigera historiska misstag och förbättra framtiden
Oändlig visdom för att fatta perfekta beslut i alla politiska frågor
+ Visa alla