Samuel Broman

Namn: Samuel Broman
Födelseår: 1971
Titel: Företagare, Jurist
E-post: samuel.broman@broman.law
Tel: 050-4107653

Stöd kampanjen

Även en liten summa har en stor inverkan i kampanjen.

Viktiga politiska frågor

Framtid och Utveckling

Företagande och Näringsliv

Ansvarsfull ekonomisk politik