85

Samuel Broman

"Aktiivisuudella, osaamisella ja positiivisuudella rakennamme siltoja tulevaisuuteen. Broman Brysseliin "

Yrittäjiä, joilla on useita rautoja tulessa yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla.

Suhtaudun intohimoisesti kasvun luomiseen innovaatioiden avulla, erityisesti startup-yrityksissä. Aktiivinen useissa yrityksissä ja mielenkiintoisissa hallituksissa. Vankka pankki- ja rahoitustausta.

Brysselissä aion olla asiantunteva, ahkera, sinnikäs ja yhteistyöhaluinen tulospoliitikko, jolla on kokemusta yrittäjyydestä, liiketoiminnasta, kolmannesta sektorista ja kuntapuolelta..

Nimi: Samuel Broman
Syntymävuosi: 1971
Kotipaikka: Mustasaari
Titteli: Yrittäjä, juristi
Sähköposti: samuel.broman@sfp.fi
Puhelinnumero: 050-4107653

Tue kampanjaa

Lahjoita omalle ehdokkaallesi. Voit tehdä sen verkkomaksuna tai Mobilepayn kautta.

Vaaliteemat

Kehitys ja tulevaisuus

Tarvitsemme Euroopan, joka tukee innovointia, yrittäjyyttä ja kasvua. Älykkäillä, nykyaikaisilla säännöksillä voimme luoda tulevaisuuden, jossa me kaikki tunnemme hallitsevamme kohtaloamme.

Yrittäjyys ja elinkeinoelämä

Olen yrittäjä ja lakimies, jolla on intohimo liiketoimintaan ja työllisyyteen. Brysselissä haluan työskennellä samojen asioiden puolesta kuin täällä kotona: terveen julkisen talouden, investointien ja innovoinnin puolesta. EU:n sisämarkkinat ovat Suomen hyvinvoinnin ja työllisyyden kannalta elintärkeät, minkä vuoksi EU:n kilpailukykyä on vahvistettava.

Päätökset lähempänä kansalaisia

Päätökset tuotava lähemmäs kansalaisia – läheisyysperiaatetta vahvistettava
Toissijaisuusperiaate on aina ajankohtainen – mikrotason hallinnointi vahingoittaa EU:n uskottavuutta. Käytännössä läheisyyden periaate on vähemmän byrokratiaa ja enemmän henkilökohtaista valintaa

Ehdokkaan vastaukset vaalikoneessa

1 / 13

Ympäristö ja ilmastonmuutokset: "EU:n tulisi lisätä ponnistelujaan ilmastonmuutosten torjumiseksi, vaikka se tarkoittaisikin korkeampia kustannuksia jäsenmaille."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

2 / 13

Talous ja kauppa: "EU:n tulisi pyrkiä luomaan vapaakauppasopimuksia useampien maiden kanssa, vaikka se merkitsisikin kilpailua joillekin kotimaisille teollisuuksille."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

Kilpailu luo uutta

3 / 13

Maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikka: "Kannatan yhteistä EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa, joka tarkoittaa suurempaa jaetun vastuun määrää jäsenmaiden kesken."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

4 / 13

Koulutus ja tutkimus: "EU:n tulisi lisätä budjettiaan tutkimukseen ja kehitykseen sekä edistää opiskelija- ja tutkijavaihto-ohjelmia unionin sisällä."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

Innovaatiot ja kehitys auttavat meitä rakentamaan paremman tulevaisuuden.

5 / 13

Sosiaalipolitiikka ja tasa-arvo: "Vahvempi EU:n suuntautuminen sosiaalisiin kysymyksiin, kuten työoikeuksiin ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon, on tarpeellista."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

6 / 13

Pohjoismainen ja Baltian yhteistyö: "Pohjoismaisen ja Baltian yhteistyön syventäminen EU:ssa on suuren merkityksen omaavaa."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

7 / 13

Puolustus- ja turvallisuuspolitiikka: "EU:n tulisi ottaa suurempi vastuu puolustus- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä, mukaan lukien yhteisen puolustuspolitiikan kehittäminen."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

8 / 13

Energia ja kestävyys: "EU:n tulisi asettaa etusijalle siirtyminen uusiutuviin energialähteisiin, vaikka se saattaisikin tarkoittaa korkeampia energian hintoja lyhyellä aikavälillä."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

Kyllä, mutta priorisoinnissa olisi käsiteltävä kaikkia teknisiä ratkaisuja tasapuolisesti eikä valita kohteita. Se osoittautuu harvoin hyväksi, jos poliitikot tekevät sen.

9 / 13

Demokratia ja oikeusvaltion periaatteet: "EU:n tulisi toteuttaa voimakkaampia toimenpiteitä jäsenmaita vastaan, jotka rikkovat oikeusvaltion periaatteita ja demokraattisia arvoja."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

10 / 13

Vähemmistöjen oikeudet EU:ssa. "EU:n tulisi aktiivisesti työskennellä vahvistaakseen ja suojellakseen etnisten, kielellisten ja kulttuuristen vähemmistöjen oikeuksia unionin sisällä."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

11 / 13

Maatalouspolitiikka: "EU:n tulisi vahvistaa tukensa kestävälle maataloudelle ja pienimuotoisille viljelijöille, edistääkseen paikallista ruoantuotantoa ja ympäristöystävällisiä menetelmiä."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

12 / 13

Maaseudun kehittäminen: "EU:n tulisi tehostaa toimiaan maaseutualueiden tukemiseksi ja kehittämiseksi investoimalla infrastruktuuriin, parantamalla palvelujen saatavuutta ja vahvistamalla paikallista taloutta."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

13 / 13

Jos voisit antaa tulevalle poliittiselle johtajallesi supervoiman, mikä se olisi?

Kyky puhdistaa ympäristö välittömästi ja pysäyttää ilmastonmuutos.
Näkymättömyys paljastamaan ja torjumaan korruptiota kaikilla tasoilla.
Aikamatkustus korjaamaan historiallisia virheitä ja parantamaan tulevaisuutta.
Ääretön viisaus tehdä täydellisiä päätöksiä kaikissa poliittisissa kysymyksissä.
+ Näytä kaikki