Niclas Sjöskog

Namn: Niclas Sjöskog
Födelseår: 1972
Hemort: Pedersöre
Titel: Jordbrukare

Stöd kampanjen

Även en liten summa har en stor inverkan i kampanjen.

Viktiga politiska frågor

Jordbruk

EU detaljreglerar jordbruket i hela unionen. Det här har gått för långt, och det ser vi med bondeprotester som pågår runt om i Europa. De kriser vi haft de senaste åren med pandemi och krig i Europa har visat på hur viktigt det är att vara självförsörjande på livsmedel. Nästa EU parlament måste fokusera på produktionen av livsmedel. Orsakerna till bondeprotesterna är olika i olika länder, men en gemensam nämnare för alla är att matproduktion inte uppskattas av beslutsfattarna. Det här vill jag ändra på.

Skogen

EU har ingen befogenhet i skogsfrågor. Trots det har det kommit förordning efter förordning som reglerar skogsbruket i EU. Finland har mest skog av alla EU länder, 76% av vårt land täcks av skog. Jag tänker arbeta för en skogspolitik som tar Finlands förhållanden i beaktande.

Energi

Vår största utmaning de kommande decennierna är att övergå från fossil till förnyelsebar energi. Här måste vi ta alla möjligheter i bruk, och inte förbjuda någon förnyelsebar energiform. Det har tyvärr EU redan gjort. Att förbjuda förbränningsmotorer är ett grovt felaktigt beslut vilket utesluter biogas som bränsle i bilar. Politikerna ska bestämma målen, ingenjörerna ska utveckla tekniken. Jag tänker arbeta för en realistisk energipolitik i EU.