Nicke Wulff

"Samarbete ger resultat är inte bara en slogan för mig – det är en vägledande princip för att forma en stark och hållbar framtid för Finland inom EU. Genom att arbeta för likvärdiga villkor, hållbarhet och tryggad försörjning, strävar jag efter att skapa en framtid där varje finländare kan känna sig trygg, välmående och stolt över vårt land och dess bidrag till det europeiska samarbetet."

Jag är Nicke Wulff, född och uppvuxen i Åbo. Jobbat som lärare och rektor och bott hela mitt liv i Egentliga Finland. Gift och pappa till två barn, medlem i Åbo stadsfullmäktige och gruppordförande för SFP-gruppen. Förutom detta är jag stolt över att kunan fungera som tränare inom barnidrott.

Namn: Nicke Wulff
Födelseår: 1975
Hemort: Åbo
Titel: Rektor
E-post: nicke.wulff@turku.fi
www: https://nickewulff.fi/

Stöd kampanjen

Även en liten summa har en stor inverkan i kampanjen.

Viktiga politiska frågor

EU måste bli självförsörjande gällande kunskap

Jag vill aktivt främja högklassig utbildning inom medlemsländerna och EU. Genom att investera i utbildning ger vi varje medborgare verktygen att ta ansvar och forma en stark framtid för vårt gemensamma Europa

Vi bör minska och förtydliga EU-byrokratin

För att säkra ett effektivt och smidigt EU är det avgörande att minska byråkratin. Genom att förenkla processer och regler underlättar vi för medlemsländerna, företag, organisationer och medborgare att delta aktivt och bidra till EU:s utveckling och tillväxt

Den blåa ekonomin spelar en nyckelroll för vår region och Finland

Handlar om att stödja hållbara havsbaserade sektorer såsom fiske, turism, varvsindustri och havsteknologi. Genom att investera i infrastruktur, forskning och innovation kommer vi att skapa arbetstillfällen, främja ekonomisk tillväxt och samtidigt bevara och skydda våra havsmiljöer för kommande generationer