102

Nicke Wulff

"Samarbete ger resultat är inte bara en slogan för mig – det är en vägledande princip för att forma en stark och hållbar framtid för Finland inom EU. Genom att arbeta för högklassig utbildning, likvärdiga villkor och hållbarhet strävar jag efter att skapa en framtid där varje finländare kan känna sig trygg, välmående och stolt över vårt land och dess bidrag till det europeiska samarbetet. Framtidens kompetens byggs nu - högkvalitativ utbildning är varje barns rättighet"

Jag är Nicke Wulff, född och uppvuxen i Åbo. Jobbat som lärare och rektor och bott hela mitt liv i Egentliga Finland. Gift och pappa till två barn, medlem i Åbo stadsfullmäktige och gruppordförande för SFP-gruppen. Förutom detta är jag stolt över att kunan fungera som tränare inom barnidrott.

Namn: Nicke Wulff
Födelseår: 1975
Hemort: Åbo
Titel: Rektor
E-post: nicke.wulff@turku.fi
www: https://nickewulff.fi/

Stöd kampanjen

Även en liten summa har en stor inverkan i kampanjen.

Viktiga politiska frågor

EU måste bli självförsörjande gällande kunskap

Jag vill aktivt främja högklassig utbildning inom medlemsländerna och EU. Genom att investera i utbildning ger vi varje medborgare verktygen att ta ansvar och forma en stark framtid för vårt gemensamma Europa.

Framtidens kompetens byggs nu – högkvalitativ utbildning är varje barns rättighet

Vi bör minska och förtydliga EU-byrokratin

För att säkra ett effektivt och smidigt EU är det avgörande att minska byråkratin. Genom att förenkla processer och regler underlättar vi för medlemsländerna, företag, organisationer och medborgare att delta aktivt och bidra till EU:s utveckling och tillväxt

Den blåa ekonomin spelar en nyckelroll för vår region och Finland

Handlar om att stödja hållbara havsbaserade sektorer såsom fiske, turism, varvsindustri och havsteknologi. Genom att investera i infrastruktur, forskning och innovation kommer vi att skapa arbetstillfällen, främja ekonomisk tillväxt och samtidigt bevara och skydda våra havsmiljöer för kommande generationer

Kandidatens svar i valmaskinen

1 / 13

Miljö och Klimatförändringar: "EU bör öka sina ansträngningar för att bekämpa klimatförändringar, även om det innebär högre kostnader för medlemsländerna."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

2 / 13

Ekonomi och Handel: "EU bör sträva efter att skapa frihandelsavtal med fler länder, även om det innebär konkurrens för vissa inhemska industrier."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

3 / 13

Migration och Asylpolitik: "Jag stödjer en gemensam EU-politik för migration och asyl som innebär mer delat ansvar mellan medlemsländerna."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

4 / 13

Utbildning och Forskning: "EU bör öka sin budget för forskning och utveckling, samt främja utbytesprogram för studenter och forskare inom unionen."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

5 / 13

Socialpolitik och Jämlikhet: "En starkare EU-inriktning på sociala frågor, som arbetsrättigheter och jämställdhet mellan könen, är nödvändig."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

6 / 13

Nordiskt och Baltiskt samarbete: "Fördjupningen av det nordiska och baltiska samarbetet inom EU är av stor vikt."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

7 / 13

Försvar och Säkerhetspolitik: "EU ska ta ett större ansvar i försvars- och säkerhetspolitiska frågor, inklusive utvecklingen av en gemensam försvarspolitik."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

8 / 13

Energi och Hållbarhet: "EU bör prioritera övergången till förnybara energikällor, även om det kan innebära högre energipriser på kort sikt."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

9 / 13

Demokrati och Rättsstatens Principer: "EU bör vidta starkare åtgärder mot medlemsländer som bryter mot rättsstatens principer och demokratiska värderingar."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

10 / 13

Minoriteters rättigheter i EU. “EU bör aktivt arbeta för att stärka och skydda rättigheterna för etniska, språkliga och kulturella minoriteter inom unionen.”

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

11 / 13

Jordbrukspolitik: “EU bör stärka sitt stöd till hållbart jordbruk och småskaliga lantbrukare, för att främja lokal matproduktion och miljövänliga metoder."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

12 / 13

Landsbygdsutveckling. "EU bör intensifiera sina insatser för att stödja och utveckla landsbygdsområden, genom investeringar i infrastruktur, tillgång till tjänster och stärkande av den lokala ekonomin."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

13 / 13

Om du kunde ge en superkraft till din framtida politiska ledare, vilken skulle det vara?

Förmågan att omedelbart rena miljön och stoppa klimatförändringen
Osynlighet för att avslöja och bekämpa korruption på alla nivåer
Tidsresande för att korrigera historiska misstag och förbättra framtiden
Oändlig visdom för att fatta perfekta beslut i alla politiska frågor
+ Visa alla