97

Kalle Pusa

"Vi måste bromsa klimatförändringen, skapa ett kriståligt Europa och förhindra att demokratier faller offer för desinformation."

Hej! Jag heter Kalle och är en 31-årig jurist och IT-konsult från Helsingfors. Jag är till utbildningen jurist, men har också en kandidatexamen i data-vetenskap.

I det kommande valet röstar vi om hur det framtida EU ska se ut.

Jag vill se ett Europa där vi effektivt bekämpar klimatförändringen, står upp för rättsstatens principer och värdesätter bildning.

Vår kontinent har drabbats av kris efter kris och det har blivit tydligt att vi måste stärka och förnya vår union för att vara en trovärdig och enad kraft – såväl inom som utanför Europa.

Hotet från Ryssland, det instabila läget i USA och Kinas maktpolitik innebär att EU måste omformas från en ekonomisk gemenskap till en geopolitisk aktör.

För att säkra vår planets framtid måste EU fortsätta sin ambitiösa klimat- och miljöpolitik: vi får inte låta den tilltagande högerpopulismen spola bort våra framsteg.

Vi behöver beslutsfattare i EU som ser värdet i unionen men också dess brister, och som vill bygga ett bättre Europa.

Namn: Kalle Pusa
Födelseår: 1993
Hemort: Helsingfors
Titel: Jurist, IT-konsult
E-post: kalle.pusa@gmail.com
Tel: +358504010339
www: https://www.kallepusa.com

Stöd kampanjen

Även en liten summa har en stor inverkan i kampanjen.

Viktiga politiska frågor

Klimat

EU:s ambitiösa klimatpolitik får inte bli nästa offer för högerpopulismen. De produkter vi släpper in på den gemensamma marknaden och de krav vi ställer på våra handelspartners och företag har en verklig och mätbar påverkan. EU kan stoppa inflödet av kinesiskt snabbmode, EU kan sätta ett pris på miljöskador, EU kan få förorenaren att betala. Och eftersom EU kan det måste EU också kräva fler politiska åtgärder.

Säkerhet

Vi måste skapa en kristålig säkerhetsgemenskap som förutser hot, skyddar medborgarna och försvarar våra gränser. Även om Europa inte står ensamt idag, måste vi vara förberedda på att en dag kanske behöva klara oss själva.

Demokrati

Vi är medvetna om de nya hoten som informationsåldern för med sig och vi betalar redan ett högt pris. Ungas psykiska hälsa försämras och demokratier försvagas på grund av desinformation och propaganda. Endast EU har befogenhet att genom lagstiftning identifiera och motverka dessa faror.