Eva Biaudet

"EU ska stå för fred, jämlikhet, jämställdhet och demokrati. Det står jag upp för - även när det blåser!"

Jag är mamma till fyra barn och farmor till två barnbarn. Jag är sjunde periodens riksdagsledamot (1991-2006 och 2015-) och har en lång internationell erfarenhet. Jag har verkat som diplomat och särskild representant för bekämpning av människohandel vid OSSE i Wien, ordförande för Asia-Europe Foundation (ASEF) och medlem av FN:s permanenta forum för ursprungsfolk (United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues). För närvarande är jag medlem i riksdagens stora utskott (riksdagens EU-utskott) och utrikesutskott samt viceordförande i lagutskottet.

Jag var ett aktivt språkrör i medborgarrörelsen "Eurooppalainen Suomi" som kampanjerade för Finlands EU-medlemsskap år 1994. Under Finlands ordförandeskap i EU 1999 blev jag den första ministern i EU:s historia att leda ett ministerrådsmöte på svenska - då som omsorgsminister i Finlands regering (Sverige blev EU-ordförandeland senare).

I det kommande EU-parlamentsvalet är det andra gången jag kandiderar nationellt, förra gången var när jag ställde upp som SFP:s kandidat i presidentvalet 2012.

I Europaparlamentet vill jag vara en motkraft till populism och ytterhögern, jobba för mänskliga rättigheter och jämställdhet samt mot klimatförändringen.

Namn: Eva Biaudet
Födelseår: 1961
Hemort: Helsingfors
Titel: Riksdagsledamot
E-post: eva.biaudet@riksdagen.fi
Tel: 0505121846
www: https://www.evabiaudet.fi
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Stöd kampanjen

Även en liten summa har en stor inverkan i kampanjen.

Viktiga politiska frågor

Fred och säkerhet

Många konflikter och krig hotar människor både nära och fjärran. Finland och Europa kan inte stå passiva och bevittna brutalt våld och människors lidande. Vi behöver ett strakt och handlingskraftigt EU för att vår röst i världen och våra värderingar ska höras tillräckligt starkt. Att Finland och Sverige anslöt sig till Nato var en följd av ett sorgligt säkerhetsläge i Europa. Alla de ansträngningar som vi gjort för att skapa samarbete med vår östra granne, vare sig ekonomiskt eller internationell, har inte hindrat Rysslands aggressiva anfallskrig mot Ukraina. Fastän EU:s stöd till Ukraina har varit starkt, enat och resolut väntar stora utmaningar. För att hjälpa Ukraina krävs att EU:s medlemsländer lyckas bevara enigheten.

Klimat och miljö

Klimatfrågan är vår tids största utmaning. Vi har ingen tid att spilla när det gäller åtgärder för att minska på utsläppen och bevara biodiversiteten. Klimatförändringarna hotar människan och naturen. Vi har ett gemensamt ansvar för vår jord och för vår miljö.

Jämställdhet och mänskliga rättigheter

Jämställdhet, likabehandling och mänskliga rättigheter är en förutsättning för ett inkluderande samhälle där alla känner sig välkomna.

Anti-genusrörelsen är en av de största utmaningarna för jämställdheten i Europa. Rörelsen är organiserad och välfinansierad, och de försöker inte endast blockera framsteg utan även upphäva avtal och lagstiftning som redan finns.

Mänskliga rättigheter är ingen abstrakt idé. Det handlar om konkreta rättigheter som ska kännas i var och ens liv – i vardagen, på jobbet, i skolan och hemma. Ditt kön, ditt ursprung, din tro eller övertygelse ska inte begränsa dina möjligheter. Vi bör eftersträva likabehandling på alla plan. Företag bör ta ansvar för att främja icke-diskriminering och mänskliga rättigheter på arbetsmarknaden. Ett välfärdssamhälle, där så många som möjligt mår bra, känner sig värdefulla och får stöd när det behövs, skapar tillit. Det är en grund för en levande demokrati och ett rättssamhälle vilka är förutsättningarna för fred och säkerhet.