Eva Biaudet

"EU:n on puolustettava rauhaa, tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja demokratiaa. Minä seison näiden arvojen takana - myös vaikeissa paikoissa!"

Olen neljän lapsen äiti ja kahden lapsenlapsen isoäiti. Olen seitsemännen kauden kansanedustaja (1991-2006 / 2015-) laajalla kansainvälisellä kokemuksella. Olen toiminut diplomaattina ja ihmiskaupan vastaisena erityisedustajana ETYJ:ssä Wienissä, Aasia-Eurooppa-säätiön (ASEF) puheenjohtajana sekä YK:n alkuperäiskansojen pysyvän foorumin jäsenenä.

Olen eduskunnan suuren valiokunnan (EU-valiokunta) ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen sekä lakivaliokunnan varapuheenjohtaja.

Olin aktiivinen äänitorvi "Eurooppalainen Suomi" -kansalaisliikkeessä, joka kampanjoi Suomen EU-jäsenyyden puolesta vuonna 1994. Tulevissa EU-vaaleissa olen toistamiseen ehdolla kansallisissa vaaleissa, viimeksi RKP:n ehdokkaana vuoden 2012 presidentinvaaleissa.

Euroopan parlamentissa haluan olla vastavoima populismille ja äärioikeistolle, tehdä töitä ihmisoikeuksien ja tasa-arvon puolesta sekä ilmastonmuutosta vastaan.

Nimi: Eva Biaudet
Syntymävuosi: 1961
Kotipaikka: Helsinki
Titteli: Kansanedustaja
Sähköposti: eva.biaudet@riksdagen.fi
Puhelinnumero: 0505121846
www: https://www.evabiaudet.fi
Jäsenenä:
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Vaaliteemat

Rauha ja turvallisuus

Monet konfliktit ja sodat uhkaavat ihmisiä sekä lähellä että kaukana. Suomi ja Eurooppa eivät voi katsoa toimettomana väkivaltaa ja inhimillistä kärsimystä. Tarvitsemme laajan ja tehokkaan EU:n, jotta äänemme ja arvomme tulevat riittävän vahvasti kuuluviin maailmalla. Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon oli seurausta Euroopan surullisesta turvallisuustilanteesta. Kaikki ponnistelut, joita olemme tehneet luodaksemme yhteistyötä itänaapurin kanssa, olipa se sitten taloudellista tai kansainvälistä, eivät ole pysäyttäneet Venäjän aggressiivista hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan. Vaikka EU:n tuki Ukrainalle on ollut vahvaa, yhtenäistä ja määrätietoista, edessä on suuria haasteita. Ukrainan auttaminen edellyttää, että EU:n jäsenvaltiot onnistuvat säilyttämään yhtenäisyyden.

Ilmasto ja ympäristö

Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste. Meillä ei ole aikaa hukattavaksi, kun on kyse toimenpiteistä päästöjen vähentämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Ilmastonmuutos uhkaa ihmistä ja luontoa. Meillä on yhteinen vastuu maapallostamme ja ympäristöstämme.

Tasa-arvo ja ihmisoikeudet

Sukupuolten välinen tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja ihmisoikeudet ovat olennaisen tärkeitä osallisuutta edistävän yhteiskunnan kannalta, jossa kaikki tuntevat olevansa tervetulleita.

Anti-gender-liike on yksi suurimpia sukupuolten tasa-arvon haasteita Euroopassa. Liike on järjestäytynyt ja hyvin rahoitettu, ja pyrkii paitsi estämään kehitystä myös peruuttamaan jo aikaansaatuja sopimuksia ja lainsäädäntöä.

Ihmisoikeudet eivät ole abstrakteja ajatuksia, vaan konkreettisia oikeuksia, joiden tulisi näkyä jokaisen elämässä – arjessa, työssä, koulussa ja kotona. Sukupuolesi, alkuperäsi, uskosi tai vakaumuksesi ei saisi rajoittaa mahdollisuuksiasi. Meidän tulisi pyrkiä tasa-arvoiseen kohteluun kaikilla tasoilla. Yritysten tulisi ottaa vastuu syrjimättömyyden ja ihmisoikeuksien edistämisestä työmarkkinoilla. Hyvinvointiyhteiskunta, jossa mahdollisimman moni voi hyvin, kokee itsensä arvostetuksi ja saa tarvittaessa tukea, luo luottamusta. Se on perusta elinvoimaiselle demokratialle ja oikeusvaltioperiaatteeseen perustuvalle yhteiskunnalle, jotka ovat rauhan ja turvallisuuden edellytyksiä.