88

Dan Cederlöf

Jag är Svensk Ungdoms nyligen invalda förbundsordförande och för tillfället studerar jag allmän- och vuxenpedagogik på Helsingfors universitet. Dessutom arbetar jag som elevhandledare i Helsingfors. Jag bor med min sambo och två katter.

Namn: Dan Cederlöf
Födelseår: 2001
Hemort: Helsingfors
Titel: Svensk Ungdoms förbundsordförande / studerande
www: https://www.dancederlof.com/
Medlem i :
Svensk_Ungdom
Svensk Ungdom

Stöd kampanjen

Även en liten summa har en stor inverkan i kampanjen.

Viktiga politiska frågor

Främja företagsamhet, arbetskraftsinvandring och handelsavtal i EU

I en tid av global konkurrens är det avgörande att EU fortsätter att främja företagsamhet och underlätta arbetskraftsinvandring. Genom att skapa nya handelsavtal och se över regelverken exempelvis genom att överväga legalisering av snus kan vi öka EU:s konkurrenskraft och tillväxt.

Investera i ungas utbyten, utbildning och välmående

Ungdomar är EU:s framtid och investeringar i deras utbildning och välmående är grundläggande för unionens långsiktiga framgång. Genom att stärka program som Erasmus+ kan vi förbättra utbildningsmöjligheterna och också främja kulturellt utbyte och ömsesidig förståelse bland Europas ungdom. Detta är avgörande för att bygga ett starkare och sammanhängande Europa.

Trygga EUs säkerhet

EU:s säkerhet är mer än bara militärt försvar det omfattar också försörjningstrygghet och social sammanhållning. Att stärka EU:s gemensamma försvar inklusive cybersäkerhet och informationsdelning mellan medlemsländer är avgörande för att förebygga hot och stärka sammanhållningen. Vi måste arbeta tillsammans för att utveckla gemensamma säkerhetsstrategier som respekterar friheten och fria rörligheten inom unionen.

Kandidatens svar i valmaskinen

1 / 13

Miljö och Klimatförändringar: "EU bör öka sina ansträngningar för att bekämpa klimatförändringar, även om det innebär högre kostnader för medlemsländerna."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

2 / 13

Ekonomi och Handel: "EU bör sträva efter att skapa frihandelsavtal med fler länder, även om det innebär konkurrens för vissa inhemska industrier."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

3 / 13

Migration och Asylpolitik: "Jag stödjer en gemensam EU-politik för migration och asyl som innebär mer delat ansvar mellan medlemsländerna."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

4 / 13

Utbildning och Forskning: "EU bör öka sin budget för forskning och utveckling, samt främja utbytesprogram för studenter och forskare inom unionen."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

5 / 13

Socialpolitik och Jämlikhet: "En starkare EU-inriktning på sociala frågor, som arbetsrättigheter och jämställdhet mellan könen, är nödvändig."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

6 / 13

Nordiskt och Baltiskt samarbete: "Fördjupningen av det nordiska och baltiska samarbetet inom EU är av stor vikt."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

7 / 13

Försvar och Säkerhetspolitik: "EU ska ta ett större ansvar i försvars- och säkerhetspolitiska frågor, inklusive utvecklingen av en gemensam försvarspolitik."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

8 / 13

Energi och Hållbarhet: "EU bör prioritera övergången till förnybara energikällor, även om det kan innebära högre energipriser på kort sikt."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

9 / 13

Demokrati och Rättsstatens Principer: "EU bör vidta starkare åtgärder mot medlemsländer som bryter mot rättsstatens principer och demokratiska värderingar."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

10 / 13

Minoriteters rättigheter i EU. “EU bör aktivt arbeta för att stärka och skydda rättigheterna för etniska, språkliga och kulturella minoriteter inom unionen.”

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

11 / 13

Jordbrukspolitik: “EU bör stärka sitt stöd till hållbart jordbruk och småskaliga lantbrukare, för att främja lokal matproduktion och miljövänliga metoder."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

12 / 13

Landsbygdsutveckling. "EU bör intensifiera sina insatser för att stödja och utveckla landsbygdsområden, genom investeringar i infrastruktur, tillgång till tjänster och stärkande av den lokala ekonomin."

Helt av samma åsikt
Delvis av samma åsikt
Delvis av annan åsikt
Helt av annan åsikt

13 / 13

Om du kunde ge en superkraft till din framtida politiska ledare, vilken skulle det vara?

Förmågan att omedelbart rena miljön och stoppa klimatförändringen
Osynlighet för att avslöja och bekämpa korruption på alla nivåer
Tidsresande för att korrigera historiska misstag och förbättra framtiden
Oändlig visdom för att fatta perfekta beslut i alla politiska frågor
+ Visa alla