88

Dan Cederlöf

Olen RKP-nuorten äskettäin valittu puheenjohtaja. Opiskelen yleis- ja aikuiskasvatustieteitä Helsingin yliopistossa. Tämän lisäksi työskentelen opinto-ohjaajana Helsingissä. Minä asun kihlattuni ja kahden kissan kanssa.

Nimi: Dan Cederlöf
Syntymävuosi: 2001
Kotipaikka: Helsinki
Titteli: RKP-nuorten puheenjohtaja / opiskelija
www: https://www.dancederlof.com/
Jäsenenä:
Svensk_Ungdom
Svensk Ungdom

Tue kampanjaa

Lahjoita omalle ehdokkaallesi. Voit tehdä sen verkkomaksuna tai Mobilepayn kautta.

Vaaliteemat

Edistetään yrittäjyyttä, työperäistä maahanmuuttoa ja kauppasopimuksia EU:ssa

Maailmanlaajuisen kilpailun aikakaudella on ratkaisevaa, että EU jatkaa yrittäjyyden edistämistä ja työperäisen maahanmuuton helpottamista. Luomalla uusia kauppasopimuksia ja uudistamalla sääntelyä, voimme lisätä EU:n kilpailukykyä ja kasvua. Meidän tulisi esimerkiksi harkita nuuskan laillistamista.

Panostetaan nuorten vaihto-ohjelmiin, koulutukseen ja hyvinvointiin

Nuoret ovat Euroopan tulevaisuus, ja panostamalla heidän koulutukseensa ja hyvinvointiinsa varmistetaan unionin pitkän aikavälin menestys. Vahvistamalla Erasmus+:n kaltaisia ohjelmia voimme parantaa koulutusmahdollisuuksia ja edistää kulttuurivaihtoa ja keskinäistä ymmärrystä Euroopan nuorten keskuudessa. Tämä on erittäin tärkeää vahvemman ja yhtenäisemmän Euroopan rakentamiseksi.

Taataan EU:n turvallisuus

EU:n turvallisuus on muutakin kuin sotilaallinen puolustus, siihen kuuluvat myös huoltovarmuus ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus. EU:n yhteisen puolustuksen vahvistaminen, mukaan lukien kyberturvallisuus ja tietojen jakaminen jäsenvaltioiden välillä, on ratkaisevan tärkeää uhkien ehkäisemiseksi ja yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi. Meidän on tehtävä yhteistyötä kehittääksemme yhteisiä turvallisuusstrategioita, joissa kunnioitetaan vapautta ja vapaata liikkuvuutta unionissa.

Ehdokkaan vastaukset vaalikoneessa

1 / 13

Ympäristö ja ilmastonmuutokset: "EU:n tulisi lisätä ponnistelujaan ilmastonmuutosten torjumiseksi, vaikka se tarkoittaisikin korkeampia kustannuksia jäsenmaille."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

2 / 13

Talous ja kauppa: "EU:n tulisi pyrkiä luomaan vapaakauppasopimuksia useampien maiden kanssa, vaikka se merkitsisikin kilpailua joillekin kotimaisille teollisuuksille."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

3 / 13

Maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikka: "Kannatan yhteistä EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa, joka tarkoittaa suurempaa jaetun vastuun määrää jäsenmaiden kesken."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

4 / 13

Koulutus ja tutkimus: "EU:n tulisi lisätä budjettiaan tutkimukseen ja kehitykseen sekä edistää opiskelija- ja tutkijavaihto-ohjelmia unionin sisällä."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

5 / 13

Sosiaalipolitiikka ja tasa-arvo: "Vahvempi EU:n suuntautuminen sosiaalisiin kysymyksiin, kuten työoikeuksiin ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon, on tarpeellista."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

6 / 13

Pohjoismainen ja Baltian yhteistyö: "Pohjoismaisen ja Baltian yhteistyön syventäminen EU:ssa on suuren merkityksen omaavaa."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

7 / 13

Puolustus- ja turvallisuuspolitiikka: "EU:n tulisi ottaa suurempi vastuu puolustus- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä, mukaan lukien yhteisen puolustuspolitiikan kehittäminen."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

8 / 13

Energia ja kestävyys: "EU:n tulisi asettaa etusijalle siirtyminen uusiutuviin energialähteisiin, vaikka se saattaisikin tarkoittaa korkeampia energian hintoja lyhyellä aikavälillä."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

9 / 13

Demokratia ja oikeusvaltion periaatteet: "EU:n tulisi toteuttaa voimakkaampia toimenpiteitä jäsenmaita vastaan, jotka rikkovat oikeusvaltion periaatteita ja demokraattisia arvoja."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

10 / 13

Vähemmistöjen oikeudet EU:ssa. "EU:n tulisi aktiivisesti työskennellä vahvistaakseen ja suojellakseen etnisten, kielellisten ja kulttuuristen vähemmistöjen oikeuksia unionin sisällä."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

11 / 13

Maatalouspolitiikka: "EU:n tulisi vahvistaa tukensa kestävälle maataloudelle ja pienimuotoisille viljelijöille, edistääkseen paikallista ruoantuotantoa ja ympäristöystävällisiä menetelmiä."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

12 / 13

Maaseudun kehittäminen: "EU:n tulisi tehostaa toimiaan maaseutualueiden tukemiseksi ja kehittämiseksi investoimalla infrastruktuuriin, parantamalla palvelujen saatavuutta ja vahvistamalla paikallista taloutta."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

13 / 13

Jos voisit antaa tulevalle poliittiselle johtajallesi supervoiman, mikä se olisi?

Kyky puhdistaa ympäristö välittömästi ja pysäyttää ilmastonmuutos.
Näkymättömyys paljastamaan ja torjumaan korruptiota kaikilla tasoilla.
Aikamatkustus korjaamaan historiallisia virheitä ja parantamaan tulevaisuutta.
Ääretön viisaus tehdä täydellisiä päätöksiä kaikissa poliittisissa kysymyksissä.
+ Näytä kaikki