101

Anita Westerholm

Jag brinner för samhällsbygge, för att tillsammans skapa en ljusare framtid för kommande generationer och en bättre morgondag för oss alla. Jag vill att orättvist ska bli rättvist, att otryggt ska bli tryggt och att illamående ska bli välmående.

Därför har jag engagerat mig i politiken. Jag är fullmäktigeledamot och stadsstyrelseordförande i min hemstad Raseborg samt fullmäktigeledamot och ordförande för nationalspråksnämnden i Västra Nylands välfärdsområde. Jag är också ordförande för Svenska Kvinnoförbundet och medlem i SFP:s partistyrelse. Jag arbetar som specialmedarbetare för minister Henriksson sedan januari 2022, till ansvarsområdet hör bland annat frågor som rör nordiskt samarbete, utrikespolitiska frågor och social- och hälsovårdsfrågor. Till min utbildning är jag rättsnotarie och blivande jurist.

För att motverka populism och polarisering behövs röster i Europaparlamentet som tydligt står upp för fred, frihet, demokrati, rättsstaten, trygghet, jämställdhet, jämlikhet och en hållbar framtid. Jag är en av dessa röster! Som person är jag lösningsorienterad, ansvarstagande, arbetar ihärdigt, lyssnar och agerar rakryggat. Jag vill påverka vårt samhälle och vår framtid.

Ingenting får tas förgivet, tillsammans behöver vi stå upp för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen.

Namn: Anita Westerholm
Födelseår: 1995
Hemort: Raseborg
Titel: rättsnotarie, ministermedarbetare
E-post: anita@anitawesterholm.fi
Tel: +358440557565
www: https://www.anitawesterholm.fi
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet
Svensk_Ungdom
Svensk Ungdom

Stöd kampanjen

Även en liten summa har en stor inverkan i kampanjen.

Viktiga politiska frågor

Motverka populism och polarisering

Jag lovar att göra mitt bästa för Europa, Finland och hela vårt samhälle – politik i enlighet med mina värderingar. För att motverka populism och polarisering behövs politiker i Europaparlamentet som tydligt står upp för fred, frihet, demokrati, rättsstaten, trygghet, jämställdhet och jämlikhet. Jag är en sådan politiker.

För en socialt, ekonomisk och ekologiskt hållbar framtid

Jag lovar att arbeta ihärdigt för en socialt, ekonomisk och ekologiskt hållbar framtid. Det är självklart att vi inte kan leva över våra ekonomiska och ekologiska resurser. Vi måste satsa på tillväxt, se den gröna omställningen som en möjlighet och stärka EU:s inre marknad. Ett socialt hållbart Europa kräver ännu kraftfullare åtgärder för jämställdhet. Vi måste se till att utnyttjandet av och våldet mot kvinnor och flickor stoppas. Vars och ens självbestämmanderätt över sin egen kropp måste respekteras.

Fred, stabilitet och säkerhet

Jag lovar arbeta för fred, stabilitet och säkerhet. För närvarande pågår krig också i Europa och det rådande säkerhetspolitiska läget är mycket allvarligt. Detta framhäver betydelsen av säkerhetsrelaterade teman. EU bildades som ett gemensamt fredsprojekt. Det fredsprojektet främjar nu att EU orubbligt ska stöda Ukraina och vidta alla behövliga åtgärder mot Rysslands hot.