100

Julia Ståhle

"Mahdollisuuksien EU"

Olen Julia Ståhle ja työkseni toimin sosiaalipolitiikan asiantuntijana. Opiskelen myös valtio-oppia Helsingin yliopistossa ja olen yksinhuoltaja. Asun tällä hetkellä Espoossa lapseni kanssa ja harrastan vapaa-ajallani kävelyä lähimetsässä.

Mielestäni on tärkeää lisätä tietoisuutta EU-asioista. Unionin politiikalla on merkittävä vaikutus arkeemme täällä Suomessa. Siksi on tärkeää, että jatkamme eurooppalaisen yhteisöllisyyden edistämistä, sillä kaikki jäsenvaltiot hyötyvät toimivasta ja yhtenäisestä Euroopan unionista.

Nimi: Julia Ståhle
Syntymävuosi: 1997
Kotipaikka: Espoo
Titteli: Sosiaalipolitiikan asiantuntija
www: https://www.juliastahle.com/
Jäsenenä:
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet
Svensk_Ungdom
Svensk Ungdom

Tue kampanjaa

Lahjoita omalle ehdokkaallesi. Voit tehdä sen verkkomaksuna tai Mobilepayn kautta.

Vaaliteemat

EU, jossa nuoret voivat uskoa tulevaisuuteen

Kaikki EU:ssa suoritetut tutkinnot olisi tunnustettava kaikkialla unionissa. Meidän on luotava yhteinen järjestelmä oman maan ulkopuolella hankittujen tutkintojen tunnustamista varten, jotta vältetään byrokraattiset esteet, joiden vuoksi muista EU:n jäsenvaltioista hankitut tutkinnot joko hyväksytään tai hylätään. Lisäksi meidän on varmistettava, että useammilla ihmisillä on mahdollisuus osallistua vaihto-ohjelmiin tai liikkuvuusjaksoihin. Tietojen ja osaamisen vaihdon sekä ihmisten välisen yhteenkuuluvuuden tunteen edistäminen on ratkaisevan tärkeää, kun ajatellaan unionin tulevaisuutta yhä polarisoituneemmassa ja protektionistisemmassa maailmassa.

Mahdollisuuksien EU

EU:ssa työskentelyn tai opiskelun pitäisi olla helpompaa. Kansallisissa poliittisissa keskusteluissa työvoimapula nostetaan usein esiin keskeisenä ongelmana, johon on puututtava hyvinvointivaltion tulevaisuuden turvaamiseksi. Samanlaisia haasteita on myös EU:n tasolla. Meidän on oltava valmiita vastaanottamaan ja integroimaan ihmisiä jäsenvaltioissa yhdessä, jotta yhteiskunnan toimivuus voidaan jatkossakin varmistaa.

Ihmisten mahdollisuudesta liikkua vapaasti EU:n sisällä puhutaan paljon, mutta käytännössä on edelleen monia esteitä. Vapaa liikkuvuus on arvokasta sekä yksilölle että koko unionille, ei ainoastaan taloudellisesti vaan myös EU:n yhteisten arvojen säilyttämisen kannalta. On erittäin tärkeää yhdenmukaistaa yritystoiminnan sääntelyä ja vähentää byrokratiaa, joka estää markkinoiden tehokkaan toiminnan.

EU, joka panostaa teknologiseen kehitykseen

Teknologia kehittyy jatkuvasti, ja on tärkeää, että pysymme sen mukana. Merkittäviä onnistumisia on saavutettu: EU:n toimielimet pääsivät hiljattain sopimukseen uusista tekoälyä koskevista säännöistä, ja meistä tuli maailman ensimmäinen maanosa, joka teki niin. Tästä edistyksestä huolimatta ylisääntely on todellinen huolenaihe, ja on tärkeää, että emme sääntele liikaa vaan annamme teollisuuden kehittää omia ratkaisujaan. Riskianalyysi ja kielteisten vaikutusten ehkäiseminen ovat tärkeitä osa-alueita tässä työssä, mutta emme saa unohtaa, että teknologia on ennen kaikkea mahdollisuus eikä uhka.

Ehdokkaan vastaukset vaalikoneessa

1 / 13

Ympäristö ja ilmastonmuutokset: "EU:n tulisi lisätä ponnistelujaan ilmastonmuutosten torjumiseksi, vaikka se tarkoittaisikin korkeampia kustannuksia jäsenmaille."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

2 / 13

Talous ja kauppa: "EU:n tulisi pyrkiä luomaan vapaakauppasopimuksia useampien maiden kanssa, vaikka se merkitsisikin kilpailua joillekin kotimaisille teollisuuksille."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

3 / 13

Maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikka: "Kannatan yhteistä EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa, joka tarkoittaa suurempaa jaetun vastuun määrää jäsenmaiden kesken."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

4 / 13

Koulutus ja tutkimus: "EU:n tulisi lisätä budjettiaan tutkimukseen ja kehitykseen sekä edistää opiskelija- ja tutkijavaihto-ohjelmia unionin sisällä."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

5 / 13

Sosiaalipolitiikka ja tasa-arvo: "Vahvempi EU:n suuntautuminen sosiaalisiin kysymyksiin, kuten työoikeuksiin ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon, on tarpeellista."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

6 / 13

Pohjoismainen ja Baltian yhteistyö: "Pohjoismaisen ja Baltian yhteistyön syventäminen EU:ssa on suuren merkityksen omaavaa."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

7 / 13

Puolustus- ja turvallisuuspolitiikka: "EU:n tulisi ottaa suurempi vastuu puolustus- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä, mukaan lukien yhteisen puolustuspolitiikan kehittäminen."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

EU:lla tulee olla yhteinen puolustuspolitiikka, mutta on tärkeää, ettemme luo kopioita niistä osa-alueista joista Nato vastaa.

8 / 13

Energia ja kestävyys: "EU:n tulisi asettaa etusijalle siirtyminen uusiutuviin energialähteisiin, vaikka se saattaisikin tarkoittaa korkeampia energian hintoja lyhyellä aikavälillä."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

9 / 13

Demokratia ja oikeusvaltion periaatteet: "EU:n tulisi toteuttaa voimakkaampia toimenpiteitä jäsenmaita vastaan, jotka rikkovat oikeusvaltion periaatteita ja demokraattisia arvoja."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

10 / 13

Vähemmistöjen oikeudet EU:ssa. "EU:n tulisi aktiivisesti työskennellä vahvistaakseen ja suojellakseen etnisten, kielellisten ja kulttuuristen vähemmistöjen oikeuksia unionin sisällä."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

11 / 13

Maatalouspolitiikka: "EU:n tulisi vahvistaa tukensa kestävälle maataloudelle ja pienimuotoisille viljelijöille, edistääkseen paikallista ruoantuotantoa ja ympäristöystävällisiä menetelmiä."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

12 / 13

Maaseudun kehittäminen: "EU:n tulisi tehostaa toimiaan maaseutualueiden tukemiseksi ja kehittämiseksi investoimalla infrastruktuuriin, parantamalla palvelujen saatavuutta ja vahvistamalla paikallista taloutta."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

13 / 13

Jos voisit antaa tulevalle poliittiselle johtajallesi supervoiman, mikä se olisi?

Kyky puhdistaa ympäristö välittömästi ja pysäyttää ilmastonmuutos.
Näkymättömyys paljastamaan ja torjumaan korruptiota kaikilla tasoilla.
Aikamatkustus korjaamaan historiallisia virheitä ja parantamaan tulevaisuutta.
Ääretön viisaus tehdä täydellisiä päätöksiä kaikissa poliittisissa kysymyksissä.
+ Näytä kaikki