90

Anna-Maja Henriksson

"Haluan olla sinun ja Suomen ääni Euroopan parlamentissa."

Olen ehdolla Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen ehdokkaana eurovaaleissa 9. kesäkuuta 2024. Oltuani 17 vuotta eduskunnassa, joista lähes 9 vuotta ministerinä ja 8 vuotta Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtajana, tavoitteeni on päästä edustamaan Suomea ja RKP:tä Euroopan parlamenttiin. Laaja ja pitkä kokemukseni antaa hyvän pohjan menestyksekkäälle työlle Brysselissä ja Strasbourgissa.

Elämme epävarmoja aikoja, jolloin Suomi tarvitsee vahvan EU:n. Haluan toimia Euroopan rauhan ja vakauden puolesta ja että Putin ja hänen johtamat Venäjän sotarikolliset saadaan vastuuseen. Haluaan tehdä työtä sen eteen, että Ukrainan tukeminen jatkuu ja että Venäjä joutuu maksamaan Ukrainan jälleenrakentamisesta. Kaikki muu olisi väärin.

Haluan tehdä työtä EU:n puolesta, joka kestää globaalin kilpailun ja jonka arvopohja on vakaa. Demokratiaa, oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia on puolustettava joka päivä. Myös vähemmistöjen oikeuksia on suojeltava ja edistettävä EU:n tasolla.

Nimi: Anna-Maja Henriksson
Syntymävuosi: 1964
Kotipaikka: Pietarsaari
Titteli: Opetusministeri, kansanedustaja
Sähköposti: anna-maja.henriksson@riksdagen.fi
www: https://anna-maja.fi/
Jäsenenä:
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Tue kampanjaa

Lahjoita omalle ehdokkaallesi. Voit tehdä sen verkkomaksuna tai Mobilepayn kautta.

Vaaliteemat

Ehdokkaan vastaukset vaalikoneessa

1 / 13

Ympäristö ja ilmastonmuutokset: "EU:n tulisi lisätä ponnistelujaan ilmastonmuutosten torjumiseksi, vaikka se tarkoittaisikin korkeampia kustannuksia jäsenmaille."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

On tärkeää, että EU pitää kiinni ilmastotavoitteistaan. Onnistuaksemme vihreässä siirtymässä, tarvitsemme pitkäjänteistä ja ennakoitavaa ilmastopolitiikkaa. Samalla on tietenkin tärkeää, että ilmastopolitiikka tehdään mahdollisimman kustannustehokkaasti.

2 / 13

Talous ja kauppa: "EU:n tulisi pyrkiä luomaan vapaakauppasopimuksia useampien maiden kanssa, vaikka se merkitsisikin kilpailua joillekin kotimaisille teollisuuksille."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

Kauppasopimukset avaavat myös uusia markkinoita kotimaisille tuotteille ja palveluille, mikä on myönteinen asia. On tärkeää, että suuret kauppasopimukset ratkaistaan EU:n tasolla.

3 / 13

Maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikka: "Kannatan yhteistä EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa, joka tarkoittaa suurempaa jaetun vastuun määrää jäsenmaiden kesken."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

Haluan että EU:ssa harjoitetaan oikeudenmukaista ja solidaarista maahanmuuttopolitiikkaa. Tarvitsemme lisää yhteistyötä ja oikeudenmukaisempi vastuunjako EU:ssa.

4 / 13

Koulutus ja tutkimus: "EU:n tulisi lisätä budjettiaan tutkimukseen ja kehitykseen sekä edistää opiskelija- ja tutkijavaihto-ohjelmia unionin sisällä."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

Menestyksemme perustuu korkealaatuiseen ja tasa-arvoiseen koulutukseen sekä panostuksiin laadukkaaseen tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin. Nämä panostukset turvaavat tulevaisuutemme kilpailukyvyn ja työllisyyden sekä vahvistavat tulevaisuudenuskoa lapsissamme ja nuorissamme.

5 / 13

Sosiaalipolitiikka ja tasa-arvo: "Vahvempi EU:n suuntautuminen sosiaalisiin kysymyksiin, kuten työoikeuksiin ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon, on tarpeellista."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

Demokratiaa, oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia on puolustettava joka päivä. Meidän tulee jatkaa työtä tasa-arvon puolesta. Samalla päätökset tulee tehdä mahdollisimman
lähellä kansalaista. Kaikkia sosiaalisia kysymyksiä ei pidä päättää EU-tasolla, vaan mailla tulee olla myös liikkumavaraa.

6 / 13

Pohjoismainen ja Baltian yhteistyö: "Pohjoismaisen ja Baltian yhteistyön syventäminen EU:ssa on suuren merkityksen omaavaa."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

7 / 13

Puolustus- ja turvallisuuspolitiikka: "EU:n tulisi ottaa suurempi vastuu puolustus- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä, mukaan lukien yhteisen puolustuspolitiikan kehittäminen."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

Sitä yhtenäisempi ja vahvempi toimija EU on, sen parempi. Suomen pitää myös jatkossa edistää EU:n turvallisuus- ja puolustusyhteistyötä laaja-alaisesti. Samalla pitää välttää päällekkäisyyksiä Naton kanssa.

8 / 13

Energia ja kestävyys: "EU:n tulisi asettaa etusijalle siirtyminen uusiutuviin energialähteisiin, vaikka se saattaisikin tarkoittaa korkeampia energian hintoja lyhyellä aikavälillä."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

On tärkeää, että EU pitää kiinni ilmastotavoitteistaan. Fossiilisista polttoaineista irtautuminen ei ole vain ympäristöteko, vaan on myös ratkaisevan tärkeää Suomen turvallisuudelle ja omavaraisuudelle. Samalla on tietenkin tärkeää, että ilmastopolitiikka tehdään mahdollisimman kustannustehokkaasti.

9 / 13

Demokratia ja oikeusvaltion periaatteet: "EU:n tulisi toteuttaa voimakkaampia toimenpiteitä jäsenmaita vastaan, jotka rikkovat oikeusvaltion periaatteita ja demokraattisia arvoja."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

EU:n perusarviosta, kuten oikeusvaltioperiaatteesta, on pidettävä kiinni. On tärkeää, että yhteisistä arvoista poikkeamista ei hyväksytä. Komissio onkin käynnistänyt oikeusvaltiomekanismin Unkaria kohtaan ja EU-tukia on jäädytetty Unkarilta. On kuitenkin tärkeää, että vuoropuhelu jatkuu jäsenvaltioiden kesken ja että edistämme oikeasuuntaista kehitystä.

10 / 13

Vähemmistöjen oikeudet EU:ssa. "EU:n tulisi aktiivisesti työskennellä vahvistaakseen ja suojellakseen etnisten, kielellisten ja kulttuuristen vähemmistöjen oikeuksia unionin sisällä."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

Vähemmistöjen oikeuksia on suojeltava ja edistettävä myös EU:n tasolla. Oikeusministerinä toimiessani olen tottunut puolustamaan vähemmistöjä sekä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

11 / 13

Maatalouspolitiikka: "EU:n tulisi vahvistaa tukensa kestävälle maataloudelle ja pienimuotoisille viljelijöille, edistääkseen paikallista ruoantuotantoa ja ympäristöystävällisiä menetelmiä."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

12 / 13

Maaseudun kehittäminen: "EU:n tulisi tehostaa toimiaan maaseutualueiden tukemiseksi ja kehittämiseksi investoimalla infrastruktuuriin, parantamalla palvelujen saatavuutta ja vahvistamalla paikallista taloutta."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

Maatalouden harjoittaminen tulee olla mahdollista myös tulevaisuudessa ja panostukset kestävään maatalouteen ovat erittäin tervetulleita. Suomelle maataloudella on merkittävä rooli taloutemme, hyvinvointimme ja huoltovarmuutemme kannalta.

13 / 13

Jos voisit antaa tulevalle poliittiselle johtajallesi supervoiman, mikä se olisi?

Kyky puhdistaa ympäristö välittömästi ja pysäyttää ilmastonmuutos.
Näkymättömyys paljastamaan ja torjumaan korruptiota kaikilla tasoilla.
Aikamatkustus korjaamaan historiallisia virheitä ja parantamaan tulevaisuutta.
Ääretön viisaus tehdä täydellisiä päätöksiä kaikissa poliittisissa kysymyksissä.
+ Näytä kaikki