Wilhelm von Nandelstadh

Namn: Wilhelm von Nandelstadh
Födelseår: 1978
Hemort: Sastamala
Titel: Företagare
E-post: wilhelm@vanhakylagard.fi
Tel: 0407226111

Stöd kampanjen

Även en liten summa har en stor inverkan i kampanjen.

Viktiga politiska frågor

Industri, företagsamhet och ekonomi

Jag vill arbeta för att Finland skall vara attraktivt för investeringar och
jag vill se fler nya företag och arbetsplatser, vilka är grunden till vår välfärd. Till det behövs en proaktiv Europapolitik.

Jag vill också vara en intressebevakare för Finland, Svenskfinland och Birkaland. Frågorna sköter inte sig själva utan det behövs en vakthund som reagerar och agerar.

Säkerhet

EU är ett fredsprojekt och dess främsta uppgift är att arbeta för fred i Europa. Detta lyckas genom ett enat och starkt EU. De närmaste åren kommer att vara ytterst viktiga för Finland och hela Europas säkerhetsomgivning.