Information om insamlingen

Enligt lagen får partier och kandidater inte ta emot understöd av okända parter. Därför ber vi här om dina uppgifter när vi tar emot betalning. Uppgifterna kommer inte att synas någonstans om du inte ger ditt uttryckliga medgivande till att de publiceras. Vi sparar uppgifterna så länge som lagen kräver.

Insamlingen är ordnad av respektive kretsorganisation som är registrerade partiföreningar och understödet går oavkortat till kandidatens stödgrupp eller till förmån för kandidatens kampanj. För kandidaterna i Övriga Finland som inte har en registrerad kretsorganisation går insamlade pengar direkt till kandidaternas stödgrupper.

I enlighet med lagen om penninginsamlingar (255/2006) 5 § 4 moment behövs inte tillstånd till penninginsamling för sådana penninginsamlingar som en förening som uteslutande arbetar för att stödja en kandidat i allmänna val eller en partiförening anordnar under en kampanjperiod för att täcka kostnaderna för en valkampanj.

Pengarna redovisas som normal valfinansiering enligt valfinansieringslagen. Enligt lagen om kandidaters valfinansiering behöver inte namnet på en enskild person uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag som personen gett är mindre än 800 euro vid kommunalval eller mindre än 1 500 euro vid riksdagsval, Europaparlamentsval eller presidentval.