93

Henrik Meinander

"Vahvan ja demokraattisen EU:n puolesta!"

Olen Henrik Meinander, Helsingin yliopiston historian professori ja ahkera yhteiskuntakommentaattori. Interrailasin nuoruudessani paljon ja mielestäni Eurooppa on fantastinen paikka. EU on siksi minulle sydämenasia. Tärkeintä elämässäni on kuitenkin perhe (vaimo, 4 lasta, 4 lapsenlasta, 4 sisarusta) - HIFK!

Nimi: Henrik Meinander
Syntymävuosi: 1960
Kotipaikka: Helsinki
Titteli: Professori
Sähköposti: henrik.meinander@helsinki.fi
Puhelinnumero: 0505693904
www: https://www.henrikmeinander.com

Tue kampanjaa

Lahjoita omalle ehdokkaallesi. Voit tehdä sen verkkomaksuna tai Mobilepayn kautta.

Vaaliteemat

EU:n yhteisten instituutioiden vahvistaminen

Euroopan unionista on kuten tunnettu helppo vitsailla. Mutta itse asiassa se on kerta toisensa jälkeen osoittanut kykynsä selviytyä kriiseistä, ei vähintään silloin kun Ukraina joutui julman hyökkäyssodan uhriksi ja Putin toivoi EU:n jäävän toimintakyvyttömäksi. Jotta EU:lla olisi kyky selviytyä tulevista haasteistaan olisi siksi tärkeää vahvistaa EU:n yhteisiä instituutioita, muun muassa ottamalla käyttöön enemmistöpäätökset kaikissa kysymyksissä, jotka koskevat unionin ulko- ja turvalisuuspolitiikkaa. Pidemmällä aikavälillä olisi myös tärkeää, että Europa-parlamentti saisi verotusoikeuden ja että komission olisi nauttitava parlamentin luottamusta.

Tutkimus joka tukee EU:n demokratioita

Tutkijana ja akateemisena opettajana näen ilmeisen tarpeen yhtenäistää ja vahvistaa EU:n innovaatio- ja tutkimuspolitiikkaa.Tämä edellyttää EU:n päättäjiltä tarvittavia tietoja siitä, miten opetus ja tutkimus kuuluvat yhteen ja miksi molempiin on syytä panostaa samanaikaisesti. Vapaata tutkimusta ja monipuolista opetustarjontaa tarvitaan myös unionin demokraattisten instituutioiden, avoimen kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisten ilmaisuvapauden tueksi. Näitä uhataan nimittäin juuri nyt monista suunnista, ei yksinomaan diktatuurien suunnalta vaan myös unionin sisältä.

Ehdokkaan vastaukset vaalikoneessa

1 / 13

Ympäristö ja ilmastonmuutokset: "EU:n tulisi lisätä ponnistelujaan ilmastonmuutosten torjumiseksi, vaikka se tarkoittaisikin korkeampia kustannuksia jäsenmaille."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

Kyllä, meidän on hillittävä ilmastonmuutosta, mutta se on tapahduttava oikeudenmukaisesti EU:ssa.

2 / 13

Talous ja kauppa: "EU:n tulisi pyrkiä luomaan vapaakauppasopimuksia useampien maiden kanssa, vaikka se merkitsisikin kilpailua joillekin kotimaisille teollisuuksille."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

EU:n on pidettävä huolta omista eduistaan maailmantaloudessa, niin tekevät myös USA ja Kiina.

3 / 13

Maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikka: "Kannatan yhteistä EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa, joka tarkoittaa suurempaa jaetun vastuun määrää jäsenmaiden kesken."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

Kyllä, jos todella haluamme kehittää EU:ta poliittiseksi unioniksi tarvitsemme yhteistä raja- och pakolaispolitiikkaa.

4 / 13

Koulutus ja tutkimus: "EU:n tulisi lisätä budjettiaan tutkimukseen ja kehitykseen sekä edistää opiskelija- ja tutkijavaihto-ohjelmia unionin sisällä."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

Tämä asia on minulle hyvin tärkeä ja jotain, johon keskittyisin erityisesti EU-parlamentaarikkona.

5 / 13

Sosiaalipolitiikka ja tasa-arvo: "Vahvempi EU:n suuntautuminen sosiaalisiin kysymyksiin, kuten työoikeuksiin ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon, on tarpeellista."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

Sosiaalipolitiikassa on parasta antaa yksittäisten EU-maitten päättää itse siitä, minkälaisia hyvinvointiyhteiskuntia he haluavat.

6 / 13

Pohjoismainen ja Baltian yhteistyö: "Pohjoismaisen ja Baltian yhteistyön syventäminen EU:ssa on suuren merkityksen omaavaa."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

Kyllä, Baltian maat ovat meidän läheisiä naapureita, mutta niin ovat Myös Saksa ja Puola.

7 / 13

Puolustus- ja turvallisuuspolitiikka: "EU:n tulisi ottaa suurempi vastuu puolustus- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä, mukaan lukien yhteisen puolustuspolitiikan kehittäminen."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

Ehdottomasti, tätä kaikkien EU-kansanedustajien pitäisi kannattaa.

8 / 13

Energia ja kestävyys: "EU:n tulisi asettaa etusijalle siirtyminen uusiutuviin energialähteisiin, vaikka se saattaisikin tarkoittaa korkeampia energian hintoja lyhyellä aikavälillä."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

Kyllä, varsinkin jos energian hinta saadaan näin pitkän päällä halvemmaksi.

9 / 13

Demokratia ja oikeusvaltion periaatteet: "EU:n tulisi toteuttaa voimakkaampia toimenpiteitä jäsenmaita vastaan, jotka rikkovat oikeusvaltion periaatteita ja demokraattisia arvoja."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

Tämä on myös täysin keskeinen uudistus.

10 / 13

Vähemmistöjen oikeudet EU:ssa. "EU:n tulisi aktiivisesti työskennellä vahvistaakseen ja suojellakseen etnisten, kielellisten ja kulttuuristen vähemmistöjen oikeuksia unionin sisällä."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

Kyllä, mutta kohtuullisella ja realistisella tasolla.

11 / 13

Maatalouspolitiikka: "EU:n tulisi vahvistaa tukensa kestävälle maataloudelle ja pienimuotoisille viljelijöille, edistääkseen paikallista ruoantuotantoa ja ympäristöystävällisiä menetelmiä."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

Kyllä, jos tämä voidaan toteuttaa oikeudenmukaisesti ja niin, että kaikki seuraavat samoja sääntöjä.

12 / 13

Maaseudun kehittäminen: "EU:n tulisi tehostaa toimiaan maaseutualueiden tukemiseksi ja kehittämiseksi investoimalla infrastruktuuriin, parantamalla palvelujen saatavuutta ja vahvistamalla paikallista taloutta."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

Kyllä, jos tämä voidaan tehdä niin, ettei se hidasta EU:n yhteisen turvallisuus - ja talouspolitiikan kehittämistä.

13 / 13

Jos voisit antaa tulevalle poliittiselle johtajallesi supervoiman, mikä se olisi?

Kyky puhdistaa ympäristö välittömästi ja pysäyttää ilmastonmuutos.
Näkymättömyys paljastamaan ja torjumaan korruptiota kaikilla tasoilla.
Aikamatkustus korjaamaan historiallisia virheitä ja parantamaan tulevaisuutta.
Ääretön viisaus tehdä täydellisiä päätöksiä kaikissa poliittisissa kysymyksissä.

Historiantutkijana voin mainita monia virheitä, joita on tehty matkan varrella. Ennen kaikkea pitäisin huolen siitä, että EU saisi laillista valtaa, jolla voidaan varmistaa, että unionin jäsenmaat hoitavat talouttaan kunnolla ja kunnioittavat EU:n demokraattisia periaatteita.

+ Näytä kaikki