98

Frida Sigfrids

"Vähemmän jälkiviisautta."

Nimeni on Frida Sigfrids ja olen ehdolla eurovaaleissa toista kertaa. Olen Porvoon kaupunginhallituksen jäsen sekä valtuutettu Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella. Olen tällä hetkellä töissä eduskunnassa yhdessä ministeri sekä puheenjohtaja Anna-Maja Henrikssonin sekä kansanedustaja Mikko Ollikaisen kanssa. Täten olen hyvin perillä siitä miltä politiikka näyttäytyy myös käytännön tasolla.

Olen päättänyt lähteä ehdolle eurovaaleissa koska haluan tuoda päätöksentekoon pitkäjänteisyyttä ja tulevaisuudenuskoa. Meidän on pystyttävä näkemään päätösten seuraukset ja kuinka ne tulevat vaikuttamaan tuleviin sukupolviin joilla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa päätöksiin. Politiikka ei saa rakentua tulevaisuuteen joka yltää pelkästään oman kauden loppuun. Tässä on kyse ilmastosta, ihmisoikeuksista, turvallisuudesta sekä monesta muusta suuresta kysymyksestä jotka on ratkaistava.

Toivon että saisin olla sinun, sekä tulevien sukupolvien ääni Euroopan parlamentissa, seuraavana kautena.

Nimi: Frida Sigfrids
Syntymävuosi: 1996
Kotipaikka: Porvoo
Titteli: Eduskunta-avustaja
Sähköposti: fridasigfrids@gmail.com
Puhelinnumero: +358405910874
www: https://www.fridasigfrids.fi
Jäsenenä:
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet
Svensk_Ungdom
Svensk Ungdom

Tue kampanjaa

Lahjoita omalle ehdokkaallesi. Voit tehdä sen verkkomaksuna tai Mobilepayn kautta.

Vaaliteemat

Ilmasto ja ympäristö

Seuraavat kymmenen vuotta tulevat olemaan ratkaisevia onnistummeko hillitsemään ilmaston lämpenemisen alle 1,5°C joka on kriittinen raja planeettamme tulevaisuuden kannalta. Näin ollen seuraava Euroopan Parlamentti tulee olemaan ratkaisevassa asemassa onnistummeko pääsemään tavoitteeseensa olla hiilineutraali vuonna 2050. Jos emme seuraavalla kaudella ryhdy lisätoimenpiteisiin seuraavat sukupolvet saavat maksaa siitä korkean hinnan.

Mielestäni ei ole reilua, että siirrämme tuleville sukupolville ongelmia, joiden ratkaisemiseen meillä on välineet. Ukrainan hyökkäyssota on pakottanut myös Suomen miettimään uudelleen vihreää siirtymää. EU:n tavoitteena on olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä, ja yhdessä meidän on onnistuttava saavuttamaan tämä tavoite. Jos kaikki maailman maat seuraisivat EU:n esimerkkiä, ilmaston lämpeneminen olisi vuosisadan loppuun mennessä 3-4 astetta. Tämä vaikuttaisi erityisesti nuoriin, sillä me olemme ne, jotka maksamme hinnan edellisten sukupolvien tekemistä kestämättömistä päätöksistä. Meidän on muutettava ilmastopolitiikan suuntaa ennen kuin on liian myöhäistä. Vielä on toivoa rajoittaa lämpeneminen alle 1,5 celsiusasteeseen, mutta se edellyttää toimia seuraavien 10 vuoden aikana.

Konkreettisia toimia joita haluan edistää europarlamentaarikkona:

• Että EU vähentää päästöjään vähintään 55 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä.
• Että EU on luopunut kivihiilestä vuoteen 2030 mennessä ja on ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä.
• Että EU:n jäsenvaltiot ottavat käyttöön Suomen kaltaisen panttijärjestelmän ja yksinkertaistaa jätteiden kierrätystä.
• Että EU ottaa käyttöön tiukempia direktiivejä Itämeren rehevöitymisestä sekä Itämerta vahingoittavien vaarallisten ympäristömyrkkyjen ja jätteiden päästöistä.
• Että EU panostaa puhtaaseen, turvalliseen ja yhteenliitettyyn julkisen liikenteen infrastruktuurin kehittämiseen, jotta lentomatkustaminen vähenisi EU:ssa.

Ihmisoikeudet

EU:ssa on jo pitkään keskusteltu siitä, mihin toimiin olisi ryhdyttävä, kun jäsenvaltiot rikkovat ihmisoikeuksia. Ihmisoikeudet ovat yksi maailman peruspilareista, eikä niitä saa koskaan rajoittaa. Uskon, että EU:lla on paljon valtaa vaikuttaa jäsenvaltioihinsa niin, ettei ihmisoikeusloukkauksia koskaan tapahdu, ja kun toimenpiteitä tarvitaan, ne on toteutettava. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi taloudellisia toimenpiteitä.

Samaan aikaan maailmassa ei ole koskaan ollut niin paljon pakolaisia kuin nyt. Pakolaisvirta ei todennäköisesti hidastu ilmastonmuutoksen edetessä vaan päin vastoin yltyy kun yhä useammat ihmiset joutuvat pakenemaan kodeistaan. EU:n on siksi korjattava nykyisen turvapaikkapolitiikan puutteet, jotta vastuu pakolaisista voidaan jakaa tasaisemmin. Emme voi myöskään antaa keskustelussa enemmän tilaa populistisille äänille, jotka tarjoavat yksinkertaistettuja ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin. Sen sijaan tarvitsemme tiivistä yhteistyötä koko EU:n alueella, jotta ongelmiin löydetään ratkaisuja.

Konkreettisia toimia joita haluan edistää europarlamentaarikkona:

• Että EU uusii Dublinasetuksen niin että yksittäiselle jäsenmaalle ei kasva liian suurta taakkaa turvapaikkamenettelyn myötä, ja että vastuu jaetaan maiden välille tasaisemmin.
• Että kaikki jäsenmaat kunnioittavat ihmisoikeuksia ja EU esittää konkreettisia toimenpiteitä jos rikkomuksia tehdään.
• Että populistiset äänet korvataan liberaalilla ajattelulla, kestävällä kehityksellä ja ihmisoikeuksia kunnioittavalla politiikalla.
• Että EU aina pyrkii turvaamaan rauhan konfliktitilanteissa.
• Että EU hyväksyy ilmastopakolaiset juridisena terminä ja esittävät juridisia keinoja jotka tarjoavat apua ja turvaa tälle pakolaisryhmälle.

Turvallisuus

EU:n perustamisen tavoitteena oli rauhan turvaaminen Euroopassa. Tästä huolimatta olemme nyt saavuttaneet pisteen, jossa Euroopan rauhaa uhkaavat jälleen kerran erilaiset haasteet ja konfliktit. Siksi on tärkeämpää kuin koskaan, että EU on yhtenäinen ja toimii päättäväisesti yhteisten arvojemme ja periaatteidemme puolustamiseksi.

Eurooppalainen hankkeemme perustuu liberaalin demokratian, oikeusvaltion ja yksilönvapauden arvoihin. Nämä arvot ovat yhteisen identiteettimme peruspilareita, ja ne ovat välttämättömiä yhteiskuntamme rauhan ja vakauden varmistamiseksi. EU:n on siksi jatkossakin oltava näiden periaatteiden takaaja ja torjuttava aktiivisesti niihin kohdistuvia uhkia. EU:lla on keskeinen rooli rauhan ja vaurauden edistämisessä, ja meidän kaikkien on osallistuttava eurooppalaisen yhteistyömme ylläpitämiseen ja vahvistamiseen näinä myllerryksen ja epävarmuuden aikoina.

Konkreettisia toimia joita haluan edistää europarlamentaarikkona:

• Että EU edelleen tukee Ukrainaa sen taistelussa demokraattisten arvojen ja itsenäisyyden puolesta.
• Että Venäjän vastaisia pakotteita tiukennetaan.
• Että jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä tuetaan ja että edistämme rajat ylittävää tiedonvaihtoa rikollisuuden ja ihmiskaupan torjumiseksi.
• Että EU panostaa rajat ylittävään yhteistyöhön kansainvälisissä konflikteissa, kehitysyhteistyössä ja kriisiavussa.
• Että Euroopan riippuvuutta Kiinasta ja muista autoritäärisistä maista on puretaan järjestelmällisesti.

Ehdokkaan vastaukset vaalikoneessa

1 / 13

Ympäristö ja ilmastonmuutokset: "EU:n tulisi lisätä ponnistelujaan ilmastonmuutosten torjumiseksi, vaikka se tarkoittaisikin korkeampia kustannuksia jäsenmaille."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

2 / 13

Talous ja kauppa: "EU:n tulisi pyrkiä luomaan vapaakauppasopimuksia useampien maiden kanssa, vaikka se merkitsisikin kilpailua joillekin kotimaisille teollisuuksille."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

3 / 13

Maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikka: "Kannatan yhteistä EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa, joka tarkoittaa suurempaa jaetun vastuun määrää jäsenmaiden kesken."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

4 / 13

Koulutus ja tutkimus: "EU:n tulisi lisätä budjettiaan tutkimukseen ja kehitykseen sekä edistää opiskelija- ja tutkijavaihto-ohjelmia unionin sisällä."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

5 / 13

Sosiaalipolitiikka ja tasa-arvo: "Vahvempi EU:n suuntautuminen sosiaalisiin kysymyksiin, kuten työoikeuksiin ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon, on tarpeellista."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

6 / 13

Pohjoismainen ja Baltian yhteistyö: "Pohjoismaisen ja Baltian yhteistyön syventäminen EU:ssa on suuren merkityksen omaavaa."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

7 / 13

Puolustus- ja turvallisuuspolitiikka: "EU:n tulisi ottaa suurempi vastuu puolustus- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä, mukaan lukien yhteisen puolustuspolitiikan kehittäminen."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

8 / 13

Energia ja kestävyys: "EU:n tulisi asettaa etusijalle siirtyminen uusiutuviin energialähteisiin, vaikka se saattaisikin tarkoittaa korkeampia energian hintoja lyhyellä aikavälillä."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

9 / 13

Demokratia ja oikeusvaltion periaatteet: "EU:n tulisi toteuttaa voimakkaampia toimenpiteitä jäsenmaita vastaan, jotka rikkovat oikeusvaltion periaatteita ja demokraattisia arvoja."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

10 / 13

Vähemmistöjen oikeudet EU:ssa. "EU:n tulisi aktiivisesti työskennellä vahvistaakseen ja suojellakseen etnisten, kielellisten ja kulttuuristen vähemmistöjen oikeuksia unionin sisällä."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

11 / 13

Maatalouspolitiikka: "EU:n tulisi vahvistaa tukensa kestävälle maataloudelle ja pienimuotoisille viljelijöille, edistääkseen paikallista ruoantuotantoa ja ympäristöystävällisiä menetelmiä."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

12 / 13

Maaseudun kehittäminen: "EU:n tulisi tehostaa toimiaan maaseutualueiden tukemiseksi ja kehittämiseksi investoimalla infrastruktuuriin, parantamalla palvelujen saatavuutta ja vahvistamalla paikallista taloutta."

Täysin samaa mieltä
Osittain samaa mieltä
Osittain eri mieltä
Täysin eri mieltä

13 / 13

Jos voisit antaa tulevalle poliittiselle johtajallesi supervoiman, mikä se olisi?

Kyky puhdistaa ympäristö välittömästi ja pysäyttää ilmastonmuutos.
Näkymättömyys paljastamaan ja torjumaan korruptiota kaikilla tasoilla.
Aikamatkustus korjaamaan historiallisia virheitä ja parantamaan tulevaisuutta.
Ääretön viisaus tehdä täydellisiä päätöksiä kaikissa poliittisissa kysymyksissä.
+ Näytä kaikki