Författare: Sofia Jern

Svenska folkpartiet i Finlands EU-valprogram 2024

VALPROGRAM FÖR EUROPAPARLAMENTSVALET 2024 Tillsammans för ett gemensamt människonära Europa Den Europeiska unionens grundpelare är frihet, demokrati, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Svenska folkpartiet vill fortsätta arbeta för fred och stabilitet