Språk

Ett tvåspråkigt Finland är en rikedom

Vi vill se ett Finland där alla kan leva sin vardag på våra två nationalspråk, svenska och finska. Svenska folkpartiet är den bästa garanten för ett levande tvåspråkigt Finland. Finlands tvåspråkighet ska förvaltas väl och fungera också i praktiken. För att servicen i framtiden ska kunna tryggas på båda nationalspråken vill vi se över de

Bekanta dig