Primärproduktion

En starkare landsbygd tryggar vår försörjningsberedskap

Vi behöver en politik som tar i beaktande att man även i fortsättningen kan leva, verka och må bra på landsbygden och i skärgården. Coronapandemin medförde en snabb ökning av distansarbete. För utflyttningskommuner utgör distansarbete en möjlighet att vända avfolkningstrenden. Jordbruket genomgår en aldrig tidigare skådad lönsamhetskris. Det här kräver åtgärder på många plan. Vi

Bekanta dig