Kultur

En levande kultursektor och mångsidiga motionsmöjligheter skapar välbefinnande

Kultur, konst och motion har en viktig roll i vårt samhälle och stärker välbefinnandet och skapar sysselsättning. Efter de utmanande åren med coronapandemin behöver vi verka för en blomstrande kultursektor i vårt land. En levande och stark kultursektor berikar våra liv och stöder vårt välbefinnande. Vi vill se en tillgänglig och likvärdig tillgång till kultur

Bekanta dig