Klimat och miljö

Vi har bara en planet

Vi måste rädda klimatet och naturens mångfald nu Vi vill att Finland är klimatneutralt år 2035. Det är viktigt att vi fortsätter med en ambitiös klimatpolitik både nationellt, på EU-nivå och internationellt för att uppnå detta. Den globala uppvärmningen ska begränsas till max. 1,5 grader. Finland ska vara i framkanten vad gäller klimatsmart och miljövänlig

Bekanta dig