Forskning och innovation

Vår konkurrenskraft bygger på forskning och en kunnig befolkning

För att klara sig i den globala konkurrensen behöver Finland investera mera i forskning och utveckling. Därför behöver Finland satsa 4 procent av BNP på forskning, utveckling och innovationer, varav den offentliga andelen bör uppgå till minst 1,3 procent av BNP. Vi behöver ett ännu bättre samarbete mellan näringsliv, högskolor och tillväxtföretagsmiljöer. Ett problem är

Bekanta dig

Forskning och innovation

Finland ska vara en föregångare inom det digitala

Digitaliseringen utgör en av pusselbitarna till ett framgångsrikt Finland. Digitaliseringen behöver främjas såväl inom det offentliga som det privata. Vi behöver satsningar för att nå världstoppen inom digitaliseringen, och för att locka privata investeringar och toppkunnande till Finland. Digitaliseringen medför stora förändringar i hur man jobbar men också hur service produceras. Den har också skapat

Bekanta dig

Forskning och innovation

Vi behöver en fungerande infrastruktur och goda kommunikationer

Finland är ett stort land och därför är det viktigt att vår infrastruktur såsom vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser är i skick. Vi har en stor reparationsskuld som vi behöver åtgärda. Även det lägre vägnätet behöver få tillräckliga resurser. Goda kommunikationer är en förutsättning för ett framgångsrikt och konkurrenskraftigt Finland. En fungerande spårtrafik är viktig

Bekanta dig