Ekonomi

Vi arbetar för en ansvarsfull ekonomisk politik

De senaste åren har varit tuffa på många sätt och den offentliga ekonomin har utmanats både nationellt och globalt. Trots det har Finland klarat sig bra. Svenska folkpartiet har konsekvent arbetat för en ansvarsfull ekonomisk politik. Vi har stora utmaningar i vår offentliga ekonomi. Vi måste komma åt det strukturella underskottet. Vi måste sluta skuldsätta

Bekanta dig

Ekonomi

Välfärden skapas av företagsamhet

Åtgärder som stärker företagandet och ägandet och höjer sysselsättningen skapar den tillväxt vi behöver. Företagen behöver förutsägbarhet för att våga investera. Sysselsättningsgraden i Finland måste höjas till minst 80 procent. För att det här ska lyckas behöver vi se till att våra företag har en sund omgivning att verka i. Företagare ska inte drunkna i

Bekanta dig

Ekonomi

Beskattningen ska sporra till arbete och investeringar

Svenska folkpartiet vill att det alltid ska löna sig att arbeta. Du ska få mer i handen när du jobbar. Skatten på arbete behöver sänkas och skatteprogressionen får inte skärpas ytterligare. Finland ska vara ett konkurrenskraftigt land när det gäller beskattning. För att locka investeringar och etableringar till Finland behöver målsättningen vara att vi inte

Bekanta dig

Ekonomi

Vi vill se fler som jobbar

Arbetslivet är i ständig förändring och i takt med det ska också arbetslagstiftningen utvecklas. För att det ska vara möjligt krävs förmåga till nytänk bland arbetsmarknadsorganisationer och politiska beslutsfattare. Det ska alltid löna sig att ta emot arbete. Det ska också vara sporrande att jobba efter pensioneringen. Vi vill tillåta lokala avtal för alla typer

Bekanta dig

Ekonomi

Vi har bara en planet

Vi måste rädda klimatet och naturens mångfald nu Vi vill att Finland är klimatneutralt år 2035. Det är viktigt att vi fortsätter med en ambitiös klimatpolitik både nationellt, på EU-nivå och internationellt för att uppnå detta. Den globala uppvärmningen ska begränsas till max. 1,5 grader. Finland ska vara i framkanten vad gäller klimatsmart och miljövänlig

Bekanta dig

Ekonomi

Vår konkurrenskraft bygger på forskning och en kunnig befolkning

För att klara sig i den globala konkurrensen behöver Finland investera mera i forskning och utveckling. Därför behöver Finland satsa 4 procent av BNP på forskning, utveckling och innovationer, varav den offentliga andelen bör uppgå till minst 1,3 procent av BNP. Vi behöver ett ännu bättre samarbete mellan näringsliv, högskolor och tillväxtföretagsmiljöer. Ett problem är

Bekanta dig