Barn och unga

Finland ska vara världens barnvänligaste land

Vi vill att Finland ska vara världens barnvänligaste land. Det ska även i fortsättningen vara tryggt att växa upp i Finland. Finlands politik har på många sätt varit framgångsrik. Vår barndödlighet är låg och alla har subjektiv rätt till dagvård. För att stärka barnens välbefinnande vill vi också att alla barn ska ha möjlighet till

Bekanta dig

Barn och unga

Ta vara på de unga

De senaste åren har varit exceptionellt tunga, särskilt för de unga. Allt fler barn och unga mår allt sämre. Coronapandemin med distansundervisning och mindre sociala kontakter har satt spår som vi behöver åtgärda. Vi vill ta fram ett ungdomspaket med tvärsektoriella lösningar för att återställa de utsatta ungas välbefinnande och mentala hälsa innan situationen förvärras

Bekanta dig