Arbete och företagande

Välfärden skapas av företagsamhet

Åtgärder som stärker företagandet och ägandet och höjer sysselsättningen skapar den tillväxt vi behöver. Företagen behöver förutsägbarhet för att våga investera. Sysselsättningsgraden i Finland måste höjas till minst 80 procent. För att det här ska lyckas behöver vi se till att våra företag har en sund omgivning att verka i. Företagare ska inte drunkna i

Bekanta dig

Arbete och företagande

Vi vill se fler som jobbar

Arbetslivet är i ständig förändring och i takt med det ska också arbetslagstiftningen utvecklas. För att det ska vara möjligt krävs förmåga till nytänk bland arbetsmarknadsorganisationer och politiska beslutsfattare. Det ska alltid löna sig att ta emot arbete. Det ska också vara sporrande att jobba efter pensioneringen. Vi vill tillåta lokala avtal för alla typer

Bekanta dig