Äldreomsorg

Det ska vara tryggt att bli äldre

Alla ska ha möjlighet till ett säkert och aktivt liv också på äldre dagar. När du blir äldre ska du ska få den hjälp och vård du behöver. Hemvården och hemsjukvården ska fungera, och då du inte längre kan bo hemma ska det finnas olika former av stödboenden till ett rimligt pris. Det är också

Bekanta dig