Veronica Helanen

Valkrets: Uleåborg

Stöd kampanjen

Nätbetalning

Kandidaten har ännu inte fyllt i all information på sidan.

Namn: Veronica Helanen
Födelseår: 2000
Hemort: Uleåborg
Titel: Organisationsassistent
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Social- och hälsovård

Alla ska få bästa möjliga vård, oavsett var de bor och oavsett vilken hjälp de behöver. Ingen ska lämnas ensam med sina egna hälsoproblem, vare sig det handlar om psykiska problem, långtidssjukdomar eller äldre personer. Det är också viktigt att se till att det finns tillräckliga resurser för att ta hand om en åldrande och sjukare befolkning. Mer förebyggande arbete bör göras på hälsosidan för att minska belastningen på hälso- och sjukvårdssystemet.

Läs mer i vårt valprogram ›