Tommy Häyrynen

Valkrets: Savolax-Karelen

"Vi ska sköta om varandra,det viktigaste i livet är tro hopp och kärlek."

Stöd kampanjen

Nätbetalning

54 år Medikalvaktmästare-Ambulansförare,flyttade till Kuopio 2005.Tycker om Fotboll,har en liten hund hachiko heter han,sambo och jag tycker om att resa till Grekland.

Namn: Tommy Häyrynen
Födelseår: 1968
Hemort: Kuopio
Titel: Medikalvaktmästare-Ambulansförare
E-post: hayrynentommy@gmail.com
Tel: 0505274220

Viktiga politiska frågor

Social- och hälsovård

Social och hälsovård,vi ska sköta om de gamla och sjuka
Hålla fast om de småa kretssjukhus som vi har

Läs mer i vårt valprogram ›