Tomas Björkroth

Valkrets: Egentliga Finland

"Politik, som Finland håller för"

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Till min utbildning är jag filosofie magister i biologi. De senaste tio åren har jag arbetat som enhetschef på Axxells naturbruksenhet i Brusaby på Kimitoön. Innan tiden inom yrkesutbildningen var jag företagare och projektkonsult inom besöksnäring och miljö.

Jag är återflyttare till Pargas, var jag bor med min familj (min fru Sari som är psykolog och våra tre söner - samt en tax).

Jag är fullmäktigeledamot, I vice ordförande i Pargas stadsfullmäktige och gruppordförande för SFP:s fullmäktigegrupp i Pargas. Inom partiet är jag också ordinarie medlem och vice ordförande i Svenska folkpartiets partifullmäktige och vice ordförande i partiets kretsorganisation i Egentliga Finland.

Namn: Tomas Björkroth
Födelseår: 1970
Hemort: Pargas
Titel: Filosofie magister, enhetschef
E-post: tomas.bjorkroth@axxell.fi
Tel: 044 739 7276
www: https://tomasbjorkroth.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Klimat och miljö

Jag vill arbeta för en större hållbarhet i samhället, också på ett nationellt plan.

För mig är hållbarhet en stabil ekonomi där samhället har råd att upprätthålla bastjänster av hög klass som vård och utbildning. Likaså innebär hållbarhet att alla skall kunna känna en gemenskap och uppleva en delaktighet. Jag ser hållbarhet också som en grund för hur vi skall kunna använda oss av naturresurser så, att dessa finns kvar också för kommande generationer.

Läs mer i vårt valprogram ›

Utbildning

Grunden för Finlands konkurrenskraft ligger i en hög utbildningsnivå. Samarbete mellan högskolor och näringsliv skapar en positiv spiral av innovationer och tillväxtföretag.

Det är viktigt att unga får ett arbete genast efter sin examen. Ett fungerande samarbete mellan skolor och näringsliv underlättar steget ut i arbetslivet. För att upprätthålla kunnandenivån behöver vi också trygga möjligheten till fortbildning och livslångt lärande.
Det finska utbildningssystemet och högskolorna är en stor jämlikhetsfaktor i vårt samhälle.

Vi har inte råd att stänga portarna till utbildning för någon. Om vi vill uppmuntra till utbildning och öka jämlikheten skall utbildning vara gratis på alla stadier.

Läs mer i vårt valprogram ›

Barn och unga

Jag har förbundit mig till Centralförbundet för barnskydds kampanj Ge barnen din röst -kandidat. Det betyder att:

Jag lovar att genom mina åtgärder trygga barns och ungas välbefinnande
Jag lovar att ta hänsyn till barnets rättigheter när jag fattar beslut
Jag lovar att stärka familjernas tro på framtiden

Läs mer i vårt valprogram ›