Suraindran Kamalakanan

Valkrets: Savolax-Karelen

"Det bästa med att rösta på Suraindran är att väljarna får den mest erfarna kandidaten med dokumenterade resultat, som verkligen bryr sig om sanning, ärlighet och integritet."

Stöd kampanjen

Nätbetalning

Jag är en före detta expert på riskhantering från Nokia Corporation och har 21 års internationell erfarenhet inom bank-, finans-, försäkrings- och teknikbranschen, och jag har utmärkta färdigheter som politiker för att lösa de nuvarande ekonomiska problemen i Finland och för att trygga vårt land. Jag är entusiastisk över yoga, barns rättigheter och jag är också en romanförfattare som arbetar på en fransk roman.

Namn: Suraindran Kamalakanan
Födelseår: 1973
Hemort: kuopio
Titel: Herr
E-post: surain73@gmail.com
Tel: 0402596864

Viktiga politiska frågor

Ekonomi

Vårt land befinner sig för närvarande i en recession på grund av hög inflation och energikriser. Det är en lång och smärtsam process att lösa inflationsproblemen för varje regering. Eftersom jag har 21 års internationell erfarenhet av finansiella tjänster har jag en lösning på dessa problem när jag väl har blivit vald.

Läs mer i vårt valprogram ›

Barn och unga

För närvarande upplever våra ungdomar en hög nivå av våld. Våra myndigheter har registrerat ett antal brottsfall från Uleåborg till Helsingfors. För det andra har vi nu djupa problem med våra ungdomar när det gäller droger och missbruk av olagliga substanser. Det krävs en politiker med en stark personlighet för att lösa svåra problem. Jag är en sådan politiker som vill samarbeta nära med samhället och myndigheterna för att lösa detta problem.

Läs mer i vårt valprogram ›

Arbete och företagande

Vi står inför svåra och utmanande tider och arbetslöshetssituationen i Finland är dålig och blir allt värre. Problemet är bristen på nya jobb, och för att detta ska kunna ske måste vi främja entreprenörskap. Vi behöver statliga organ som ger mikroföretag det stöd som behövs. Innovationen måste fortsätta i Finland.

Läs mer i vårt valprogram ›