Sandra Bergqvist

Valkrets: Egentliga Finland

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Trebarnsmamma, sambo, riksdagsledamot och Nagubo. Är också vice ordförande för SFP och för Svenska riksdagsgruppen, Ordförande för Svenska Finlands folkting, Skärgårdsdelegationen och Åbolands Fiskarförbund.
Jag är vice ordförande i lagutskottet och medlem i kommunikationsutskottet. Hjärtat i Åboland och arbetsrummet i Helsingfors.

Namn: Sandra Bergqvist
Födelseår: 1980
Hemort: Nagu
Titel: Riksdagsledamot, Kansanedustaja, Member of Parliament
E-post: sandra.bergqvist@riksdagen.fi
Tel: 040-5341108
www: https://www.sandrabergqvist.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Ekonomi

Händelserna runt om oss har lett till att vi står inför stora förändringar när det gäller ekonomiska frågor. Det här gäller såväl på individnivå som de offentliga finanserna.
Utgångspunkten är naturligtvis att vi ska skapa förutsättningar för alla att klara sig ekonomiskt, att kunna leva på sin lön och kunna bygga upp sitt företag. Vi måste ha en skattepolitik som gynnar arbete och företagsamhet, sporrar till investeringar och skapar stabilitet och långsiktighet.
De offentliga finanserna måste ses över och och principen "well spent money" alltså väl investerade pengar - bör vara ledstjärnan. Vi måste använda pengarna på ett mer produktivt sätt.Vi måste se över rådande strukturer och uppdatera dem på ett modigt och konstruktivt sätt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimat och miljö

Vi står inför ett brytningsskede där vi måste ta till mer klimatvänliga åtgärder. Det här måste genomsyra alla sektorer och allt det vi gör. Det kommer att kräva att vi agerar och tänker på ett annat sätt, men kan i gengeld ge upphov till nya lösningar och innovationer. Och framförallt - en välmående natur som också våra barn och barnbarn kan njuta av.

Arbetet med att få bort Skärgårdshavet från HELCOM:s Hot Spotlista måste var högst på listan samtidigt som vi hittar nya vardagslösningar som passar oss alla i den livssituation och boendesituation som vi befinner oss. Vi måste främja både livsmedel och produkter som produceras på ett klimatsmart sätt samtidigt som trafiken och kommunikationerna går från att vara beroende av fossila bränslen till att hitta alternativa lösningar.

Läs mer i vårt valprogram ›

Trygghet och säkerhet

Då Ryssland anföll Ukraina ändrade hela vår världsbild över en natt. Samtidigt stod det klart att den finländska pragmatismen är en av våra största tilgångar. Vi har byggt upp ett system som också vid krissituationer kan och ska hålla oss finländare säkra och trygga.

Samtidigt kräver det att vi hela tiden uppdaterar vår beredskap efter rådande situation. Trygghetskänslan hos finländarna är A och O. Det kan gälla allt från att förse försvarsmakten med det material de behöver till att se över hela försörjningsberedskapen. Men i det långa loppet handlar det också om att säkerställa varuleveranser till och från Finland, att hjälpa företag att hitta säkra logistikkedjor och i allra högsta grad upprätthålla våra relationer till andra länder och organisationer

Läs mer i vårt valprogram ›