Petteri Kaleva

Valkrets: Tavastland

"Tillsammans för att försäkra vårt nordiska välfärdssamhälle."

Stöd kampanjen

Nätbetalning

60 år, jobbar som specialsakkunnig inom statsförvaltningen med 35 års erfarenhet inom ledande positioner inom offentliga ekonomin.

Namn: Petteri Kaleva
Födelseår: 1962
Hemort: Tavastehus
Titel: Specialsakkunnig
www: https://www.facebook.com/people/Petteri-Kaleva/100064986180164/

Viktiga politiska frågor

Barn och unga

Vår framtid är i barnen och de unga. Deras välmående och tro på sin framtid är en av de viktigaste frågorna.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimat och miljö

Klimat och miljöfrågorna är avgörande för hela mänsklighetens framtid. Dom måste lösas - helt enkelt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Mänskliga rättigheter och HBTQI+-frågor

Så som det nu ser ut är demokratin och mänskliga rättigheter hotade på många håll. Det medför massor av andra problem. Det är viktigt att ha hand om denna fråga och bekämpa på rätt sätt för de värden som vi är vana vid.

Läs mer i vårt valprogram ›