Mathew Mailaparampil

Valkrets: Nyland

"Jag arbetar med dig för förändring"

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Mathew Mailaparampil är utbildad som diplomingenjör (DI) och har också varit företagare. Han bor med sin frun Catherine och 5 barn i Dalsvik, Esbo. Både Mathew och Catherine jobbar inom ICT-sektorn.

Mathew Mailaparampil är född i Indien och är finsk och fransk medborgare. Han kom till Finland för 20 år sedan som studerande. Han arbetade några år som forskare på Tammerfors tekniska universitet, och började därefter jobba på telefonföretaget NOKIA med olika uppgifter. Senare blev han företagare inom digital teknik och fastigheter. Han är också associerad med insamlingsaktiviteter och innovationsprojekt. Under denna period fann han att SFP:s politik och värderingar överensstämmer med hans ethos. Av denna anledning kandiderar han för SFP och ser fram emot att arbeta med dig för förändring.

Namn: Mathew Mailaparampil
Födelseår: 1976
Hemort: Esbo
Titel: DI
E-post: info@mathew.fi
Tel: 0400342986
www: https://mathew.fi/

Viktiga politiska frågor

Arbete och företagande

Året 2020, det blev nästan 500 internationella företag in i Finland, och de flesta av dem baserad i huvudstadsregionen. Trots internationella investeringar är arbetslösheten förblev fortfarande hög nivå i Nyland, särskilt inom icke-infödd invånare.

Det är säkert största möjlighet på Nyland regionen kan bli Nordens kiseldal om man vidtar rätta steg framåt för att uppmuntrar entreprenörskap och lediga jobb möjligheten. Jag tror att, vi har olika skicklig personal resurser men det är fördelar ojämnt till offentlig.

Med en mångsidig arbetserfarenhet – mina tidigare arbetsgivare inkluderar Nokia-mobiltelefoner, universitetet och nystartade företag – är jag också medveten om arbets- och finansieringsbyråernas brister. Jag är väl bekant med saker som kan vara eventuella utmaningar inom dessa områden.

Svenska Folkpartiet i Finland (SFP) upprätthåller the viktigheten av jämn fördelning av möjligheter och detta måste börja från kommunala nivån. De kommunala arbetsförmedlingarna måste arbeta effektivt så att arbetssökande får jobb så snabbt som möjligt. Kommuner som leds av SFP har ofta en bättre sysselsättningsläge än många andra. SFP vill också att kommuner aktivt främjar arbetsrelaterad invandring.

Jag strävar till att utjämna gapet för
möjligheter och att minska arbetslösheten.

Läs mer i vårt valprogram ›

Barn och unga

Coronapandemin har ökat klyftan mellan privilegierade och underprivilegierade. Det har också komplicerat flera befintliga problem. Som förälder till fem barn som går på olika skolor i Esbo och Helsingfors har jag ett gott grepp om hur finländska och internationella skolor fungerar och de luckor som måste utjämnas.

Svenska Folkpartiet i Finland (SFP) tror på ett utbildningssystem som ger alla möjligheter att utvecklas. SFP anser att skolor är nyckeln till Finlands framgång.

Skolor måste få tillräckligt med resurser och medel som avsatts för skolor i Nyland bör utnyttjas fullt ut.

Barn med särskilda behov måste diagnostiseras tidigt. Flexibel läroplan bör skapas, varhelst det är nödvändigt så att alla barn känner sig välkomna som en del av samhället.

Jag strävar till att erbjuda en trygg miljö för barn att utvecklas med framgång samt att trygga tvåspråkigheten och att befrämja användandet av engelskan.

Läs mer i vårt valprogram ›

Social- och hälsovård

Svenska Folkpartiet i Finland (SFP) tror på smarta städer och uppmuntrar till innovationer. SFP tror på att uppnå koldioxidneutralitet i Finland 2030, vilket är fem år före det nationella målet.

Som entreprenör har jag erfarenhet av att samarbeta med smarta städer utomlands och jag tror att Nyland har potential att bli en pionjär inom användning av smarta lösningar, särskilt inom transportsektorn. Mer subventioner måste ges till husägare och företag för att uppnå koldioxidneutralitet.

Pandemin har också utvidgat de kunskapsgränser som finns bland unga människor. Nödvändig hjälp måste ges innan det är för sent.

SFP strävar efter att göra vardagen för barnfamiljer så smidig och enkel som möjligt.

Nylands tjänster bör vara mer innovativa och tillgängliga för alla samhällen.

Jag strävar till att alla delar i samhället
får tillräckliga understöd.

Läs mer i vårt valprogram ›