Marja Lindberg

Valkrets: Vasa

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag är en 46-årig trebarnsmamma, bor i Kristinestad och är gift med en företagare. Jag är utbildad doktor i socialpolitik och arbetar som universitetslektor och forskare i socialpolitik vid Åbo Akademi i Vasa.

Jag brinner för barns och ungas välmående. Jag önskar att alla barn och ungdomar har jämlika möjligheter att förverkliga sina drömmar, utbilda sig och vara med i fritidsintressen oavsett familjernas ekonomiska situationer. Jag är även insatt i barnfamiljers välbefinnande och utbildningsfrågor och vill gärna vara med och främja dessa ärenden.

Namn: Marja Lindberg
Födelseår: 1976
Hemort: Kristinestad
Titel: pol.doktor, universitetslektor
Medlem i :

Viktiga politiska frågor