Fredrik Waselius

"Freddi fixar!"

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag är en 44 årig fyrabarnsfar som jobbar som pedagogisk koordinator vid projektet Smartkultur i Nyland på Luckan. Jag är också musiker och till min utbildning medianom.

Inom politiken består min erfarenhet av stadsfullmäktige i Grankulla sedan 2001. Just nu är jag ledamot i stadsstyrelsen och också ersättare i Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige.
I riksdagsvalet är mina tyngdpunktsområden hållbar och ansvarstagande politik, såväl inom ekonomi som klimatfrågor, ungdomarnas mående och kultur. Dessa binds samman på många sätt.

Namn: Fredrik Waselius
Födelseår: 1978
Hemort: Grankulla
Titel: pedagogisk koordinator, musiker

Viktiga politiska frågor

Barn och unga

Det är vårt ansvar att jobba för att de unga i Finland skall må bättre!
Välmående är en räkneoperation där man subtraherar förväntningarna som ställs på en från realiteterna. För de unga slutar denna operation tyvärr idag på den negativa sidan.
Vi måste skapa framtidstro och se till att alla unga känner att de har en plats i samhället och ett meningsfullt innehåll i livet

Vi skall se till att de unga utsätts för mindre tryck och förväntningar och har mer möjligheter till påverkan. Vi behöver bygga strukturer för att de unga skall tas med i beslutsfattandet på alla nivåer i samhället, inte bara i kommunerna så som det nu är. Den rätt misslyckade gymnasiereformen måste revideras så att gymnasierna handlar mer om allmänbildning, mindre om konkurrens och press. Vi skall utvidga och utveckla Finlandsmodellen och göra barn- och ungdomskonsekvensbedömning vid beslutsfattandet.

Vi behöver fler vuxna i skolan, tillräckligt med resurser för anti-mobbningsarbetet i skolorna och en fungerande inkludering vilket betyder en resurserad inkludering.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kultur

Kultur är en förutsättning för ett bra liv och främjar välmående. Utan kultur är vi inget civiliserat land, utan konst är vi ingen nation. Livsomställningen för klimatet behöver också kultur. Det är där vi hör tonerna och ser bilderna som ger oss hopp, idéer och nycklar till nya världar. Vi behöver mer stöd för kulturen från daghem till teaterhus till åldringsvården.

Därför skall vi skall höja statsstödet till kulturen. Satsningar på kultur är investeringar som återbetalar sig själv mångfalt både ekonomiskt och mätt i välmående. Konst- och kulturlivets förmåga att förnya samhället och förstärka ekonomin har inte utnyttjats tillräckligt. Kultur är alltid en resurs, inte en kostnad. Förutom ekonomiskt värde har konst och kultur dessutom ett värde i sig.

En viktig sak är att vi skall säkerställa ett fungerande socialskydd för frilansare. Det har visat sig att många frilansare inte i praktiken omfattas av det system för social trygghet vi har nu. Samtidigt är en större del av arbetarna frilansare som jobbar med flere olika mindre arbeten samtidigt. En reform inom detta är ytterst viktig för många konstnärer, musiker, tekniker, idrottstränare, PTn m.m.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimat och miljö

Vi skall vara föregångare och vägvisare inom den gröna omställningen och frångå fossila bränslen och samtidigt förstärka vår energisjälvförsörjning. Vägen mot hållbarhet är också vägen mot framgång, säkerhet, fred och hälsa.

Delvis torde vi behöva vara beredda att ge avkall på vår bekvämlighet trots att det är lite tabubelagt. Vi har till exempel på 60 år med än fördubblat vår köttkonsumtion per kapita. Men hållbarhet är i det långa loppet just det, hållbart. Med andra ord är ett långsiktigt hållbart arbete alltid bättre och i slutändan ett lyft för oss alla.

Läs mer i vårt valprogram ›