Camilla Sonntag-Wilenius

Valkrets: Egentliga Finland

"Vi skall inte såga grenen som vi byggt vårt bo på. Finland måste åstadkomma mera med mindre. "

Stöd kampanjen

Nätbetalning MobilePay

Jag är infödd Salobo, men har också levt på flera orter i Finland och utomlands, som barn även fyra år i New York. Jag är mamma till två studerande vid Åbo Akademi och gift med en flitig företagare. Jag är en del av många minoriteter, och mån om att lyfta fram rikedomen i mångfald. Mitt samhällsintresse framgår från mina yrkes- och fritidsengagemang, och jag njuter också av musik, kultur och grönväxter. Jag är kattälskaren som nu skolar min andra hund till assistenthund. Jag anlitar kollektivtrafik och brinner för fungerande social- och hälsovård, som jag vill utveckla från både srviceproducenters och kunders synvinkel. Jag älskar att lära mig nytt och nyttja mina kunskaper och min kreativitet brett.

Namn: Camilla Sonntag-Wilenius
Födelseår: 1972
Hemort: Salo
Titel: Socialarbetare, sakkunnig i familjerätt
E-post: sfp@wilenius.eu

Viktiga politiska frågor

Social- och hälsovård

Frågor gällande data-användning, bättre samhällelig integration och fungerande offentliga tjänster är framöver centrala. Isolation och ensamhet kan motverkas med samarbete samt ekologisk och samhällelig hållbarhet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Invandring och intergration

Jag har egna erfarenheter av utvandring och återinvandring och förstår således en del av de psykologiska utmaningarna i samband med att etablera sig i en ny miljö. Finland behöver ett rejält tillskott medmänniskor (skrivet avsiktligt ihop) för att trygga utvecklingen. Vi skall också kunna ta tillvara de resurser vi redan har, och då bör vi kunna integrera och engagera alla medborgare i uppehållandet av vårt samhälle; alla skall kunna delta. Ensam är inte stark; mer styrka finns i samarbete och bättre insikter om varandras vardag.

Läs mer i vårt valprogram ›

Forskning och innovation

Vem, vad, när, var och varför har tillgång till vilken relevant data i framtiden? Hur kan vi säkerställa rättvisa och jämställdhet i all användning av data resurser, inte bara i personligt användande utan också inom utbildning, innovationer, förvaltning och tjänster? Tillgänglighet och delaktighet av data men även frågor gällande dess säkerhet och skydd är centrala för alla medborgare.

Läs mer i vårt valprogram ›