Vanhuspalvelut — turvallinen vanhuus

Ikäihmiset ovat kasvava väestöryhmä ja tärkeä voimavara yhteiskunnassamme. Vanhustenhoidon läheinen sijainti ja korkeatasoisuus on meille kunnia-asia. Sinulla on oltava mahdollisuus asua kotonasi niin kauan kuin haluat ja pystyt ja sinulle on oltava tarjolla erilaisia asumispalveluja lähelläsi. Meidän on pyrittävä vahvistamaan ikääntyneiden liikuntakykyä esimerkiksi senioriliikunnan avulla. Omaishoitajien tarve kasvaa jatkuvasti. Omaishoitajien tekemä työ vähentää ympärivuorokautisten hoitopaikkojen tarvetta. On tärkeää, että osoitamme arvostavamme omaishoitajien työtä huolehtimalla heidän hyvinvoinnistaan.

Asiakkaan kotona annettavien hoito- ja hoivapalvelujen korotettu kotitalousvähennys on tervetullut lisä ja mahdollistaa palvelujen joustavan käytön.

Haluamme:

  • että senioreille luodaan omalääkäri- ja omahoitajajärjestelmä, koska mahdollisuus käydä samalla tutulla lääkärillä luo turvallisuutta
  • tehostaa muistisairauksien varhaista diagnosointia
  • että kaikissa kunnissa tehdään ennakoivia kohdennettujen kotikäyntejä
  • turvata kotona annettavan hoidon siten, että ikäihmiset saavat korkealaatuisia tukipalveluja oikea-aikaisesti ja oikeassa muodossa
  • että kaikille ikääntyneille on tarjolla turvallisia asumispalveluja sitten, kun he eivät enää kykene asumaan omassa kodissaan
  • kehittää omaishoitajien tukipalveluja niin, että hyvinvointialueilla on velvoite tarjota intervallihoitoa omaishoitajien työn helpottamiseksi.

Lapset, nuoret ja perheet — hyvinvoinnin perusta rakentuu varhain


Meillä on Suomessa maailmanluokan julkiset lastenneuvolat ja ne muodostavat yhdessä oppilashuollon, opiskelijahuollon ja lastensuojelun kanssa tärkeän perheiden arkea tukevan kokonaisuuden. Haluamme, että neuvolatoiminta jatkuu myös lapsen täytettyä kuusi vuotta. Synnytysosastojen määrä on vähentynyt rajusti ja olemme nyt tilanteessa, jossa on olemassa vaara, että perheitä pallotellaan paikasta toiseen yksittäisen suuren synnytysosaston ollessa täynnä. Paikkoja on oltava...

Tutustu

Päihdehuolto — tehokasta apua ajoissa


Huumausaineiden ja alkoholin väärinkäytön ennaltaehkäisyyn on panostettava ja väärinkäyttäjien on mielestämme saatava tehokasta apua. Uusien hyvinvointialueiden on otettava aktiivinen ote päihdeongelmien ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä. Päihdehuollon tulisi aiempaa paremmin olla kytkettynä mielenterveyshuoltoon. Haluamme: että mielenterveys- ja päihdehuollolle taataan riittävät resurssit  turvata ruotsinkieliset mielenterveys- ja päihdehuoltopalvelut lisätä matalan kynnyksen vastaanottojen määrää ja moniammatillista kuntien, koulun, hoitoyksiköiden, kotien...

Tutustu