Vammaispalvelut — osallistava yhteiskunta

Haluamme osallistavan yhteiskunnan, jossa kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti. On tärkeää, että vammaisille henkilöille, tarjotaan heidän tarvitsemiaan palveluita ja erilaisia tukimuotoja lähipalveluina, sekä suomeksi että ruotsiksi. Kaikilla on oltava mahdollisuus toteuttaa itseään ja kaikkien itsemääräämisoikeutta tulisi kunnioittaa.

Haluamme

  • että ruotsinkieliset vammaispalvelut rakentuvat yhdenvertaisesti suomenkielisten palvelujen kanssa, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa
  • että asiakkaan vammaispalvelut jatkuvat entisellään riippumatta siitä, miten hallinto on järjestetty
  • riittävän määrän tukiasuntoja
  • että työkeskusten toimintaedellytykset turvataan
  • että vammaiset henkilöt saavat terapiaa ja kuntoutusta joka perustuu yksilön omiin edellytyksiin ja tarpeisiin, omalla äidinkielellään
  • että perheet, joilla on vammainen lapsi, saavat vapaa-aikaa ja riittäviä tukipalveluja varhaisessa vaiheessa
  • että turhasta byrokratiasta luovutaan. Vammaisten henkilöiden tulisi saada jatkuvaa tukea ilman, että uusi hakemus täytyy jättää joka vuosi
  • että ruotsinkieliset palvelupolut vammaisille henkilöille taataan

Päihdehuolto — tehokasta apua ajoissa


Huumausaineiden ja alkoholin väärinkäytön ennaltaehkäisyyn on panostettava ja väärinkäyttäjien on mielestämme saatava tehokasta apua. Uusien hyvinvointialueiden on otettava aktiivinen ote päihdeongelmien ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä. Päihdehuollon tulisi aiempaa paremmin olla kytkettynä mielenterveyshuoltoon. Haluamme: että mielenterveys- ja päihdehuollolle taataan riittävät resurssit  turvata ruotsinkieliset mielenterveys- ja päihdehuoltopalvelut lisätä matalan kynnyksen vastaanottojen määrää ja moniammatillista kuntien, koulun, hoitoyksiköiden, kotien...

Tutustu

Pelastuspalvelut — turvallinen yhteiskunta


Yhdenvertainen pelastuspalvelujen saatavuus kaikkialla maassamme ja riittävä ruotsinkielinen henkilökunta pelastuspalveluissa ovat turvallisuudellemme elintärkeitä tekijöitä. Sopimuspalokunnat ja VPK-toiminta sekä vapaaehtoinen meripelastustoiminta ovat tärkeitä ja niillä on keskeinen merkitys Suomen pelastuspalvelujen turvaamisessa.  Haluamme: että pelastustoimen palvelut ovat saatavilla kaikkialla maassamme että ruotsinkielinen pelastuskoulutus siirretään Kuopiosta Helsinkiin pelastuspalveluiden ruotsinkielisen henkilökunnan saatavuuden turvaamiseksi  että sopimuspalokuntien ja vapaaehtoisten meripelastajien toimintaedellytyksiä...

Tutustu