Tutkimus ja innovaatiot

Kilpailukykymme nojaa tutkimukseen ja osaamiseen

Selviytyäkseen globaalissa kilpailussa Suomen on investoitava enemmän tutkimukseen ja kehitykseen. Siksi Suomen on panostettava tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin 4 prosenttia BKT:sta, josta julkisen osuuden tulee olla vähintään 1,3 prosenttia. Tarvitsemme entistä parempaa yhteistyötä elinkeinoelämän, yliopistojen ja kasvuyritysympäristöjen välillä. Ongelmana on, että monet innovatiiviset kasvuyritykset myydään nopeasti ulkomaisille sijoittajille, koska Suomessa ei ole tarpeeksi vahvoja pääomasijoittajia.

Lue lisää

Tutkimus ja innovaatiot

Suomesta digitalisaation edelläkävijä

Digitalisaatio on yksi Suomen menestystekijöistä. Digitalisaatiota tulee edistää sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Tarvitsemme panostuksia yltääksemme digitalisaation huipulle ja houkutellaksemme Suomeen yksityisiä investointeja ja huippuosaamista. Digitalisaatio muuttaa merkittävällä tavalla niin ihmisten työskentelytapoja kuin myös palvelujen tuottamista. Se on myös luonut täysin uusia liiketoimintamalleja esimerkiksi alustataloudessa. Toimivat verkkoyhteydet ovat edellytys sille, että digitaalisia palveluita voidaan tarjota

Lue lisää

Tutkimus ja innovaatiot

Tarvitsemme toimivaa infrastruktuuria ja hyvät yhteydet

Suomi on suuri maa ja siksi on tärkeää, että infrastruktuurimme kuten tiet, rautatiet, satamat ja lentokentät ovat hyvässä kunnossa. Korjausvelkaa on paljon, ja siihen on puututtava. Myös alemman tieverkoston on saatava riittävästi resursseja. Hyvät yhteydet ovat menestyvän ja kilpailukykyisen Suomen edellytys. Toimiva raideliikenne on tärkeää sekä yhteyksien toimivuuden että ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta. Haluamme toimivan rataverkon.

Lue lisää