Maahanmuutto ja kotouttaminen

Kannamme kansainvälisen vastuumme

Kehityspolitiikassamme meidän tulee tukea oikeusvaltioperiaatetta, demokraattista kehitystä sekä hyvän ja avoimen hallinnon kehittämistä. Toimiva demokratia, ihmisoikeudet ja elinvoimainen kansalaisyhteiskunta ovat kestävän yhteiskunnallisen kehityksen edellytyksiä. Suomen tulee kehityspolitiikassaan korostaa tyttöjen ja naisten oikeuksia sekä oikeutta koulutukseen myös jatkossa. Suomi on avoin ja kunnioittaa kaikkia ihmisiä. Turvapaikkapolitiikan on oltava kansainvälisten velvoitteidemme mukaista. Haluamme, että humanitaarinen suojelu palautetaan

Lue lisää

Maahanmuutto ja kotouttaminen

Kaupungit muodostavat kasvukeskusten ytimen

Tarvitsemme sekä elinvoimaisia kaupun- keja että elävää maaseutua. Meillä on maassamme erilaisia ​​kaupunkeja ja niiden tulee saada kehittyä omien vahvuuksiensa kautta. Haluamme toimia viihtyisien kaupunkien ja kestävän kaupunkipolitiikan puolesta. Kaavoitettujen tonttien tarjonta on asuntomarkkinoiden toiminnan kannalta ratkaisevan tärkeää, ja siksi haluamme helpottaa suunnittelua. Haluamme, että jokaiselle Suomeen muuttavalle annetaan mahdollisuus kotoutua hyvin. Hyvän kaupunkisuunnittelun ja

Lue lisää