Liikenne

Tarvitsemme toimivaa infrastruktuuria ja hyvät yhteydet

Suomi on suuri maa ja siksi on tärkeää, että infrastruktuurimme kuten tiet, rautatiet, satamat ja lentokentät ovat hyvässä kunnossa. Korjausvelkaa on paljon, ja siihen on puututtava. Myös alemman tieverkoston on saatava riittävästi resursseja. Hyvät yhteydet ovat menestyvän ja kilpailukykyisen Suomen edellytys. Toimiva raideliikenne on tärkeää sekä yhteyksien toimivuuden että ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta. Haluamme toimivan rataverkon.

Lue lisää