Kieli

Kaksikielinen Suomi on rikkaus

Haluamme, että Suomessa jokainen voi elää arkea molemmilla kansalliskielillä, ruotsiksi ja suomeksi. RKP on elävän kaksikielisen Suomen paras takaaja. Suomen kaksikielisyyttä tulee vaalia, ja sen tulee toimia myös käytännössä. Jotta palvelut voidaan jatkossa taata molemmilla kansalliskielillä, haluamme tarkistaa viralliset kielitaitovaatimukset niin, että myös ruotsinkieliset voivat hakea julkisiin virkoihin ilman täydellistä suomen kielen taitoa. Kuluneella hallituskaudella

Lue lisää