Sosiaalihuolto — oikealla tavalla ja oikea-aikaisesti annettavaa apua

Haluamme vahvistaa toimenpiteitä, joilla ehkäistään henkistä pahoinvointia ja syrjäytymistä. Ennaltaehkäisevät toimet, varhainen puuttuminen ja moniammatillinen yhteistyö ovat tässä työssä avainasemassa. Koko perheen huomioiminen erilaisissa ongelmatilanteissa on tärkeää, jotta tukea ja apua voidaan tarjota parhaalla mahdollisella tavalla.

Haluamme:

  • lisätä sosiaalityöntekijöiden määrää varmistaaksemme, että apua tarvitsevat saavat sitä ajoissa 
  • taata lastensuojelun resurssien riittävyyden kiristämällä henkilöstön vähimmäismitoitusta siten, että se on 35 asiakasta sosiaalityöntekijää kohden
  • että sosiaalihuollossa työskentelevillä on turvalliset työolosuhteet 
  • panostaa ennaltaehkäisevään hoitoon ja helpottaa heikossa asemassa olevien perheiden arkea esimerkiksi lapsiperheille tarjottavan kotipalvelun muodossa 
  • huolehtia siitä, että sosiaali- ja terveydenhoitohenkilökunta on tietoinen ja hallitsee perustiedot sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta 
  • lisää turvakotipaikkoja parisuhdeväkivallan tai sen uhan kohteeksi joutuville ja tarjota matalan kynnyksen palveluja väkivallan uhreille  
  • panostuksia maahanmuuttajien kotouttamiseen syrjäytymisen välttämiseksi sekä hyvinvointi- ja terveyserojen vähentämiseksi
  • että hyvinvointialueet tukevat maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden yhdenvertaisuuden toteutumista. 
  • että hyvinvointialueet tekevät työtä kulttuurisensitiivisellä otteella.

Erikoissairaanhoito — kohtuullisella etäisyydellä ja korkeatasoisena


Haluamme, että lähin päivystyssairaala on kohtuullisella etäisyydellä sinusta, kun tarvitset erikoislääkärin hoitoa. Meille on tärkeää, että saat tarvitsemasi hoidon ja tuen ilman, että sinua ohjataan paikasta toiseen. Yliopistosairaaloillamme on tärkeitä erityistehtäviä ja niiden rahoituksen on oltava riittävä. Keskussairaalamme ovat keskeisessä asemassa toimivan sairaanhoidon kannalta. Kaikkien erikoissairaanhoidon toimijoiden välisen yhteistyön on sujuttava kitkattomasti ja potilaan on...

Tutustu

Lapset, nuoret ja perheet — hyvinvoinnin perusta rakentuu varhain


Meillä on Suomessa maailmanluokan julkiset lastenneuvolat ja ne muodostavat yhdessä oppilashuollon, opiskelijahuollon ja lastensuojelun kanssa tärkeän perheiden arkea tukevan kokonaisuuden. Haluamme, että neuvolatoiminta jatkuu myös lapsen täytettyä kuusi vuotta. Synnytysosastojen määrä on vähentynyt rajusti ja olemme nyt tilanteessa, jossa on olemassa vaara, että perheitä pallotellaan paikasta toiseen yksittäisen suuren synnytysosaston ollessa täynnä. Paikkoja on oltava...

Tutustu