Perusterveydenhuolto — lähellä sinua, kun tarvitset sitä

Sinun on sairastuttuasi saatava nopeasti aika lääkärille riippumatta siitä, missäpäin maatamme asut. Julkisten hoitopalvelujen on oltava lähellä sinua. Oikeus saada apua ja tukea välittömästi, kun niitä tarvitaan, on tärkeä, ja koskee myös suun ja hampaiden hoitoa. Myös paperittomilla on oikeus terveydenhuoltoon.

Haluamme:

  • että palvelut ovat lähellä sinua. Haluamme turvata nykyiset terveyskeskukset ja, että kaikissa kunnissa terveydenhuoltopalvelut ovat helposti saatavilla 
  • lyhentää hoitojonoja lisäämällä muun muassa terveyskeskusten lääkäreiden ja terveydenhoitajien määrää
  • että tarvitessasi saat ajan hammaslääkärille tai suuhygienistille
  • panostuksia terveysbussien kaltaisiin liikkuviin ratkaisumalleihin ja digitaalisiin palveluihin muun muassa hoitopalvelujen saatavuuden parantamiseksi maaseudulla ja saaristoalueilla 
  • vahvistaa terveyskeskusten resursseja ehkäistä mielenterveyden häiriöitä, jotka tänä päivänä ovat yksi kansantaudeistamme
  • ottaa käyttöön seitsemän päivän hoitotakuun ja ulottaa myös mielenterveyspalvelut sen piiriin 
  • että tarjolla on erilaisia chatin ja puhelinpäivystyksen kaltaisia matalan kynnyksen palveluja
  • että naisten ja miesten terveyserot otetaan huomioon terveydenhuollossa 
  • muuttaa maksuttoman rintasyöpäseulonnan ikärajan nykyisestä 50–69 vuodesta 40–74 vuoteen
  • että terveydenhuollossa on tarjolla vaihdevuosineuvontaa. 

Kaikilla on oikeus korkealaatuiseen hoitoon ja hoivaan


Kaikkien oikeus hyviin hoito- ja hoivapalveluihin on taattava myös tulevaisuudessa, asuinpaikasta ja tulotasosta riippumatta. Ihmisen on oltava hoitopalveluissa keskiössä. On tärkeää, että sairaalla tai tukea tarvitsevalla on mahdollisuus käyttää omaa äidinkieltään. Koulutetun hoitohenkilökunnan saatavuus kummallakin kansalliskielellä on yksi Suomen keskeisistä tulevaisuuden kysymyksistä, ja meidän on panostettava sekä koulutuspaikkojen lisäämiseen että henkilökunnan työhyvinvointiin. Pääosa hyvinvointialueiden työntekijöistä...

Tutustu

Erikoissairaanhoito — kohtuullisella etäisyydellä ja korkeatasoisena


Haluamme, että lähin päivystyssairaala on kohtuullisella etäisyydellä sinusta, kun tarvitset erikoislääkärin hoitoa. Meille on tärkeää, että saat tarvitsemasi hoidon ja tuen ilman, että sinua ohjataan paikasta toiseen. Yliopistosairaaloillamme on tärkeitä erityistehtäviä ja niiden rahoituksen on oltava riittävä. Keskussairaalamme ovat keskeisessä asemassa toimivan sairaanhoidon kannalta. Kaikkien erikoissairaanhoidon toimijoiden välisen yhteistyön on sujuttava kitkattomasti ja potilaan on...

Tutustu