Pelastuspalvelut — turvallinen yhteiskunta

Yhdenvertainen pelastuspalvelujen saatavuus kaikkialla maassamme ja riittävä ruotsinkielinen henkilökunta pelastuspalveluissa ovat turvallisuudellemme elintärkeitä tekijöitä. Sopimuspalokunnat ja VPK-toiminta sekä vapaaehtoinen meripelastustoiminta ovat tärkeitä ja niillä on keskeinen merkitys Suomen pelastuspalvelujen turvaamisessa. 

Haluamme:

  • että pelastustoimen palvelut ovat saatavilla kaikkialla maassamme
  • että ruotsinkielinen pelastuskoulutus siirretään Kuopiosta Helsinkiin pelastuspalveluiden ruotsinkielisen henkilökunnan saatavuuden turvaamiseksi 
  • että sopimuspalokuntien ja vapaaehtoisten meripelastajien toimintaedellytyksiä vahvistetaan, jotta voidaan turvata yhdenvertaisten pelastuspalvelujen saatavuus kaikkialla maassamme
  • ehkäistä pelastustoimen henkilökuntaan kohdistuvaa väkivaltaa, jotta henkilöstö voi tehdä työtään turvallisesti
  • että hätäkeskuspalvelut toimivat ja hätäkeskuspäivystäjien koulutus järjestetään molemmilla kansalliskielillä

Vammaispalvelut — osallistava yhteiskunta


Haluamme osallistavan yhteiskunnan, jossa kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti. On tärkeää, että vammaisille henkilöille, tarjotaan heidän tarvitsemiaan palveluita ja erilaisia tukimuotoja lähipalveluina, sekä suomeksi että ruotsiksi. Kaikilla on oltava mahdollisuus toteuttaa itseään ja kaikkien itsemääräämisoikeutta tulisi kunnioittaa. Haluamme että ruotsinkieliset vammaispalvelut rakentuvat yhdenvertaisesti suomenkielisten palvelujen kanssa, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa että asiakkaan vammaispalvelut jatkuvat entisellään riippumatta siitä,...

Tutustu