Päihdehuolto — tehokasta apua ajoissa

Huumausaineiden ja alkoholin väärinkäytön ennaltaehkäisyyn on panostettava ja väärinkäyttäjien on mielestämme saatava tehokasta apua. Uusien hyvinvointialueiden on otettava aktiivinen ote päihdeongelmien ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä. Päihdehuollon tulisi aiempaa paremmin olla kytkettynä mielenterveyshuoltoon.

Haluamme:

  • että mielenterveys- ja päihdehuollolle taataan riittävät resurssit 
  • turvata ruotsinkieliset mielenterveys- ja päihdehuoltopalvelut
  • lisätä matalan kynnyksen vastaanottojen määrää ja moniammatillista kuntien, koulun, hoitoyksiköiden, kotien ja poliisin välistä yhteistyötä 
  • aktiivisia toimenpiteitä ja kokonaisvaltaista otetta päihteiden väärinkäytön ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi 
  • että päihteiden väärinkäyttäjien perheelle ja läheisille tarjotaan tukea ja keskusteluapua
  • että päihdehuolto keskittyy rangaistuksen sijaan hoitoon
  • että hyvinvointialueiden päihdehuolto aina perustuu faktaan ja tutkimuksiin

Vanhuspalvelut — turvallinen vanhuus


Ikäihmiset ovat kasvava väestöryhmä ja tärkeä voimavara yhteiskunnassamme. Vanhustenhoidon läheinen sijainti ja korkeatasoisuus on meille kunnia-asia. Sinulla on oltava mahdollisuus asua kotonasi niin kauan kuin haluat ja pystyt ja sinulle on oltava tarjolla erilaisia asumispalveluja lähelläsi. Meidän on pyrittävä vahvistamaan ikääntyneiden liikuntakykyä esimerkiksi senioriliikunnan avulla. Omaishoitajien tarve kasvaa jatkuvasti. Omaishoitajien tekemä työ vähentää ympärivuorokautisten hoitopaikkojen...

Tutustu

Vammaispalvelut — osallistava yhteiskunta


Haluamme osallistavan yhteiskunnan, jossa kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti. On tärkeää, että vammaisille henkilöille, tarjotaan heidän tarvitsemiaan palveluita ja erilaisia tukimuotoja lähipalveluina, sekä suomeksi että ruotsiksi. Kaikilla on oltava mahdollisuus toteuttaa itseään ja kaikkien itsemääräämisoikeutta tulisi kunnioittaa. Haluamme että ruotsinkieliset vammaispalvelut rakentuvat yhdenvertaisesti suomenkielisten palvelujen kanssa, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa että asiakkaan vammaispalvelut jatkuvat entisellään riippumatta siitä,...

Tutustu