Lapset, nuoret ja perheet — hyvinvoinnin perusta rakentuu varhain

Meillä on Suomessa maailmanluokan julkiset lastenneuvolat ja ne muodostavat yhdessä oppilashuollon, opiskelijahuollon ja lastensuojelun kanssa tärkeän perheiden arkea tukevan kokonaisuuden. Haluamme, että neuvolatoiminta jatkuu myös lapsen täytettyä kuusi vuotta.

Synnytysosastojen määrä on vähentynyt rajusti ja olemme nyt tilanteessa, jossa on olemassa vaara, että perheitä pallotellaan paikasta toiseen yksittäisen suuren synnytysosaston ollessa täynnä. Paikkoja on oltava riittävästi kaikille. 

Panostukset lapsiperheiden ja vanhempien tukemiseen ovat yksi tehokkaimmista tavoista antaa turvaa heikoimmassa asemassa oleville. Ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä puututaan ongelmiin ennen kuin esimerkiksi tarve lapsen huostaanottoon syntyy. 

Meidän on nyt koronapandemian jälkeen keskityttävä mielenterveyden häiriöiden hoitoon, etenkin nuorison keskuudessa. Syömishäiriöitä sairastavat nuoret henkilöt tarvitsevat erityisesti heille suunnattuja palveluja omalla äidinkielellään.

Meidän on varmistettava koulujen ja oppilashuollon välisen yhteistyön toimivuus uusien hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa. 

Haluamme:

  • neuvolatoiminnan jatkuvan myös lapsen aloitettua koulunkäynnin 
  • että synnytysosastojen määrää ei leikata 
  • että kaikilla naisilla on oikeus hyvään äitiyshuoltoon ja synnytyksen jälkeiseen jälkihoitoon
  • että ruotsinkielisten koulupsykologien ja kuraattoreiden koulutusmääriä lisätään ja että psykoterapeuttikoulutuksesta tulee maksutonta
  • että oppilas- ja opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen sitovasta valtakunnallisesta mitoituksesta säädetään laissa, että koulukuraattori- ja -psykologikohtainen oppilas- tai opiskelijamäärä on enintään 500
  • että kaikki oppilaat ja opiskelijat saavat kutsun kuraattorin vastaanotolle vähintään kerran alakoulussa, kerran yläkoulussa ja kerran toisella asteella ja että oppilailla ja opiskelijoilla on tarvittaessa mahdollisuus useampaan tapaamiseen kuraattorin kanssa
  • että oppilas- ja opiskelijahuoltoa on tarjolla oman koulun tiloissa. Oppilashuollon on kuuluttava koulun moniammatillisen työryhmän tehtäviin
  • että nuorille on tarjolla matalan kynnyksen vastaanottoja siellä, missä he liikkuvat ja että he tarvittaessa pääsevät vastaanotolle myös ilman ajanvarausta
  • että maksutonta ehkäisyä tarjotaan alle 25-vuotiaille nuorille
  • että tukea tarvitseville lapsiperheille voidaan myöntää kotipalvelua

Sosiaalihuolto — oikealla tavalla ja oikea-aikaisesti annettavaa apua


Haluamme vahvistaa toimenpiteitä, joilla ehkäistään henkistä pahoinvointia ja syrjäytymistä. Ennaltaehkäisevät toimet, varhainen puuttuminen ja moniammatillinen yhteistyö ovat tässä työssä avainasemassa. Koko perheen huomioiminen erilaisissa ongelmatilanteissa on tärkeää, jotta tukea ja apua voidaan tarjota parhaalla mahdollisella tavalla. Haluamme: lisätä sosiaalityöntekijöiden määrää varmistaaksemme, että apua tarvitsevat saavat sitä ajoissa  taata lastensuojelun resurssien riittävyyden kiristämällä henkilöstön vähimmäismitoitusta siten,...

Tutustu

Vanhuspalvelut — turvallinen vanhuus


Ikäihmiset ovat kasvava väestöryhmä ja tärkeä voimavara yhteiskunnassamme. Vanhustenhoidon läheinen sijainti ja korkeatasoisuus on meille kunnia-asia. Sinulla on oltava mahdollisuus asua kotonasi niin kauan kuin haluat ja pystyt ja sinulle on oltava tarjolla erilaisia asumispalveluja lähelläsi. Meidän on pyrittävä vahvistamaan ikääntyneiden liikuntakykyä esimerkiksi senioriliikunnan avulla. Omaishoitajien tarve kasvaa jatkuvasti. Omaishoitajien tekemä työ vähentää ympärivuorokautisten hoitopaikkojen...

Tutustu